Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

1.Лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);
2.Інформаційну картку договору (контракту) за встановленою формою (Додаток № 1);
3.Договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;
4.Засвідчені копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
5.Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
6.Відповідний дозвіл (ліцензію), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);
7.Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту). 

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 15-02-2019 16:26