Основні положення

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2017 №632 „Про забезпечення доступу до публічної інформації” відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації та до апарату облдержадміністрації, визначено відділ документообігу та контролю апарату облдержадміністраці (каб 310, 350):

Відділ документообігу та контролю

БЕЗКОРОВАЙНА Мирослава Степанівна

Начальник відділу 
(0312) 69-60-98

Канцелярія 
(0312) 69-60-80 (0312) 69-60-78 факс, admin@carpathia.gov.ua

Затверджено форми запитів на інформацію У кожному структурному підрозділі Закарпатської облдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Нормативні документи та інформаційні матеріали щодо виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" розміщені на інформаційному стенді (кабю 350)

 - Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Закарпатська обласна державна адміністрація;

 - Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Закарпатській облдержадміністрації;

 - Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Закарпатській обласній державній адміністрації.

Реалізувати право на доступ до  публічної інформації юридичні та фізичні особи України можуть, звернувшись у відділ документообігу та контролю  (каб 310, 350), тел./факс 0312696078, тел. 0312696039, особи з обмеженими можливостями (каб. 145) тел./факс 0312696039
Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 27 листопада  2017 року № 632. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);
2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);
3) дату і підпис.

Для оформлення інформаційного запиту:
усно: тел.: 0312696080, тел./факс 0312696039
письмово: Голові Закарпатської облдержадміністрації, 88008, пл. Народна, 4, м. Ужгород 
факс:  0312696078,    0312696039, e-mail:  admin@carpathia.gov.ua

Остання зміна сторінки: 14-03-2018 09:35