Регуляторна діяльність

Обов'язки по здійсненню державної регуляторної політики ОДА покладено на департамент економічного розвитку і торгівлі (відділ регуляторної і цінової політики). Контактний телефон 0312617458


Інформація про здійснення в області державної регуляторної політики у 2020 році

З метою впровадження норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” облдержадміністрацією, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування впродовж 2020 року вживалися дієві заходи щодо забезпечення прозорості процедури прийняття регуляторних актів, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації державної регуляторної політики, дотримання норм і процедур під час її здійснення.

Відповідно до статті 7  Закону  в установленому порядку та у визначений термін облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, міськвиконкомами та  виконавчими органами місцевих рад територіальних громад затверджуються та оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чопської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік затверджено рішенням сесії від 18 грудня 2019  року  № 10;  Тячівської  міської  ради  від  17  грудня  2019  року № 4243; Полянською сільською радою 20 грудня 2019 року № 690) та Берегівською райдержадміністрацією – розпорядженням  голови  райдержадміністрації  від 20 січня 2020 року № 16, п’ятьма райдержадміністраціями, а саме: Виноградівською, Тячівською, Перечинською, Мукачівською та Великоберезнянською – план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік не затверджувався, оскільки структурними підрозділами райдержадміністрацій прийняття регуляторних актів не передбачалося.

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та плани-графіки відстежень їх результативності розміщуються на власних веб-сайтах і в місцевих засобах масової інформації.

Протягом 2020 року в зв’язку з прийняттям рішень про підготовку незапланованих регуляторних актів чотири рази вносилися зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації та одинадцять змін у плани органів місцевого самоврядування. 

Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії здійснюються заходи з відстеження результативності цих актів. Протягом 2020 року проведено відстеження результативності одного регуляторного акту, який розміщено на веб-сайті облдержадміністрації.

Згідно з наданою інформацією міськвиконкомами та райдержадміністраціями у минулому році було проведено 46 заходів з відстеження результативності регуляторних актів, з яких: базових – 30, повторних – 11 та періодичних – 5. Виконавчими органами місцевих рад територіальних громад проведено 29 базових відстежень і органами виконавчої влади – 1. Органами місцевого самоврядування було прийнято 61 регуляторний акт.

На виконання вимог статей Закону та принципів державної регуляторної політики забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів. Всі регуляторні акти систематизовано в реєстрі регуляторних актів з термінами відстеження їх результативності, який протягом року коригувався та оновлювався. На сьогодні в облдержадміністрації діє 6 регуляторних актів, розробниками яких є структурні  підрозділи обласної державної адміністрації. Для проведення ефективної політики щодо дерегуляції господарської діяльності на місцевому рівні та приведення їх до вимог чинного законодавства райдержадміністраціями, міськвиконкомами та виконавчими органами місцевих рад територіальних громад вживаються заходи щодо перегляду чинних регуляторних актів стосовно їх скасування або внесення до них змін. Згідно з наданою інформацією органами місцевого самоврядування було скасовано один регуляторний акт.

З метою реалізації принципу послідовності й передбачувальності державної регуляторної політики 9 грудня 2020 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Закарпатської обласної державної адміністрації на 2021 рік та оприлюднений на офіційному веб-порталі облдержадміністрації у підрозділі „План підготовки регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” Економічного блоку”.

Для забезпечення неухильного дотримання чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проводиться моніторинг щодо затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів органами місцевого самоврядування та виконавчими органами місцевих рад територіальних громад. Зведена інформація щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами буде розміщена на веб-порталі облдержадміністрації.

Закарпатська обласна державна адміністрація і на далі продовжуватиме активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

 

Остання зміна сторінки: 02-02-2021 15:20

Дивіться також