Економіка АПК

Агропромисловий комплекс

Важливим сектором економіки області є агропромисловий комплекс, який щороку формує до 15 % валової доданої вартості виробленої всіма галузями економіки, забезпечує достатнє виробництво основних видів сільськогосподарської продукції та створює умови для стабільної цінової ситуації на ринку продовольства, проте, характерною особливістю сільськогосподарського виробництва області є низька землезабезпеченість.

У Закарпатській області переважає сільське населення (постійне)         63,1 % при 30,7 % по Україні. За роки незалежності змінилося співвідношення площі сільськогосподарських угідь на користь господарств населення, розмір землеволодіння яких зріс більше ніж у шість разів.

В області сільськогосподарське виробництво має свою специфіку і особливості, оскільки регіон є малоземельним. Крім того, область характеризується вертикальною зональністю: тут наявні низинна, передгірська і гірська підзони, дві третини території – гориста місцевість. Все це обмежує потенційні можливості нарощування виробництва сільськогосподарської продукції.

Визначальною умовою для ведення агропромислового виробництва є його ресурсне забезпечення, у першу чергу – забезпеченість земельними ресурсами, що має свої особливості та відмінності від інших регіонів держави.

Область є не лише малоземельною, а й характеризується зональністю розміщення земель сільськогосподарського призначення (низинна, гірська та передгірська).

Зональність розміщення сільгоспугідь обумовлює значну диференціацію посівних площ у розрізі природно-економічних зон.

У низинній зоні розвивається галузь зерновиробництва, картоплярства, виноградарства, кормовиробництва, молочного скотарства та свинарства. У передгірській та гірській зонах враховуючи низький природний потенціал вирощування сільськогосподарських культур, культивують картоплярство, садівництво та вівчарство.

Сільськогосподарським виробництвом у краї займається 1048 сільськогосподарських підприємств, з яких 883 фермерські господарства   та 165 підприємств інших форм господарювання, проте характерною особливістю є те, що на господарства населення припадає 88,7 % сільськогосподарських угідь, ними виробляється  94,9 % валової продукції сільського господарства.

Структура сільськогосподарських земель області

                                                                                                         тис.  гектарів

 

Сільгосп-

угіддя

в т.ч.

рілля

Багаторічні

насадження

Сіножаті

Пасовища

Сільськогосподарські

підприємства

43,6

30,0

3,6

3,6

6,4

Особисті підсобні

господарства

344,1

162,5

21,9

45,3

84,4

Всі категорії господарств

387,7

192,5

25,5

78,6

90,8

 

Сьогодні у власності і користуванні особистих селянських господарств перебуває 88,7 % сільгоспугідь та 84,4 % ріллі.

У користуванні  сільгосппідприємств знаходиться 43,6 тис.га або                     11,2 % сільськогосподарських угідь, у тому числі 30,0 тис.га ріллі або 15,6 %  від загальної площі ріллі.

Остання зміна сторінки: 25-02-2020 13:27

Дивіться також