Промисловість

Стан розвитку промисловості за 2020 рік

За підсумками січня – грудня 2020 р. індекс промислової продукції склав 90,1 відс. до відповідного періоду 2019 року. За цим показником у 2020 році область посіла 21 місце (у 2019 році – 24).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні – грудні 2020 р., порівняно з аналогічним періодом 2019 р. індекс обсягу виробництва становив 100,0 відсотків.

У переробній промисловості, порівняно з 2019 р. індекс промислової продукції становив 87,1 відсотка.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв у 2020 р. випуск продукції скорочено на 14,4 відсотка. Зменшено виробництво свинини свіжої чи охолодженої на 34,2 відс., виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса – на 26,9 відсотка.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за 2020 рік випуск продукції скоротився на 7,0 відс., зокрема, у текстильному виробництві – на 3,1 відс., виробництві одягу – на 7,5 відс., виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,2 відсотка.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності у січні-грудні 2020 р., порівняно з січнем-груднем 2019 р., індекс промислової продукції склав 84,1 відс., у т.ч. поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 34,5 відс., у виробництві паперу та паперових виробів – 61,6 відс., в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 85,4 відсотка.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2020 р. порівняно з 2019 р. індекс промислової продукції становив 74,6 відсотка.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2020 р. проти 2019 р. обсяги виробництва продукції збільшено на 10,7 відсотка.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування у 2020 р. порівняно з 2019 р. індекс промислової продукції становив 94,4 відсотка.

На підприємствах машинобудування у 2020 р. обсяг випуску промислової продукції зменшено на 12,5 відс., зокрема у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 30,3 відс., машин і устаткування, не віднесеного до інших угрупувань – на 22,3 відс., комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 2,7 відс. На підприємствах з виробництва електричного устаткування обсяги випуску зросли на 2,4 відсотка.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2020 р. індекс промислової продукції становив 102,8 відсотка.

За січень-грудень 2020 р. промисловими підприємствами реалізовано продукції, (товарів, послуг) на суму 24104,5 млн. гривень. У структурі реалізованої промислової продукції найбільшу питому вагу становить переробна промисловість – 67,5 відс., у тому числі машинобудування -
33,7 відс., 29,1 відс. складає частка підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 2,0 відс. - з водопостачання; каналізації, поводження з відходами, 1,4 відс. – добувної промисловості.

 

Остання зміна сторінки: 15-02-2021 13:35

Дивіться також