Підсумки соціально-економічного розвитку

Інформація щодо соціально-економічного розвитку Закарпатської області за січень 2021 року

Основні показники Закарпатської області свідчать про нестабільну соціально-економічну ситуацію розвитку краю.

У січні 2021 року індекс промислової продукції склав 96,1 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено за рахунок добувної промисловості і розроблення кар’єрів та переробної промисловості, де індекс становив 89,8відс. та 93,7 відс. відповідно. Зокрема,у виробництві гумових і пластмасових виробів – 79,5 відс., на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв – 81,4 відс.; у виробництві виробів з деревини – 87,3 відс.; у машинобудуванні – 94,4 відс.; у металургійному виробництві – 98,3 відс. Зростання індексу досягнуто на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 173,7 відс.; у текстильному виробництві – 112,5 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 5,4 відсотка.

Індекс сільськогосподарської продукції за січень 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року становив 100,1відс., у тому числі: на підприємствах – 100,4відс., у господарствах населення – 100,1 відсотка.

У січні 2021 року вантажообіг підприємств транспорту становив 418,7 млн.ткм, або 94,7відс. від обсягу січня 2020 року. Підприємствами транспорту перевезено 450,9тис.т вантажів, що становить 133,6відс. від обсягів січня 2020 року. Пасажирообіг підприємств транспорту становив 311,1млн.пас.км, що на 34,2відс. менше, ніж у січні 2020 році. Послугами пасажирського транспорту скористалося 1,6млн пасажирів, або 55,2відс. від обсягу січня 2020 року.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) у січні 2021 року в області склав 22816 млн.гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2020 року склав 40,6 відсотка. Нове будівництво склало 41,0відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,3відс., реконструкція та технічне переоснащення – 42,7 відсотка.

У 2020 року суб’єктами господарювання області освоєно 4175,8млн.грн капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, щона 58,0відс. менше від капітальних інвестицій за відповідний період минулого року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,6 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,4 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 24,9 відс., машини, обладнання та інвентар – 23,3 відс., інженерні споруди – 21,9 відс., нежитлові будівлі – 20,1 відс., транспортні засоби – 6,3 відсотка. За джерелами фінансування найбільша частка припадає на власні кошти підприємств та організацій – 53,3 відс. загального обсягу, частка коштів населення на будівництво житла становить 21,2 відс., частка місцевих бюджетів – 13,9 відс., інші – 11,6 відсотка.

За даними Національного банку України на 30.09.2020 року в Закарпатську область залучено 241,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу становив 192,8 дол. США. У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці, за 9 місяців 2020 року становило (-14,5) млн. дол. США, що на 5,7 відс. менше обсягів інвестицій до початку року. Із країн Європейського Союзу надійшло 225,1 млн. дол. США інвестицій (93,1 відс. загального обсягу), 16,7 млн. дол. США (6,9 відс.) – з інших країн.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 77 країн світу. У січні 2021року експорт товарів становив 120508,7 тис.дол. США, або 113,5відс. порівняно з січнем 2020року, імпорт – 110116,9 тис.дол., або 112,4 відсотка. Позитивне сальдо склало 10391,8 тис.дол.США (у січні 2020року також позитивне – 8206,0 тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,09 (у січні 2020року – 1,08).

До загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2021 року мобілізовано податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодування податку на додану вартість у сумі 1548,5 млн. грн., що більше на 187,2 млн. грн. або на 13,8відс. ніж за відповідний період 2020 року. До спеціального фонду державного бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 202,1 млн. грн., що на 65,4 млн. грн. або на 47,8відс. більшеніж за відповідний період 2020 року. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 891,5 млн. грн., що на 2,1 млн. грн. або на 0,2відс. більше ніж за відповідний період 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень 2021 року склав 1,9 млрд. грн., що у порівняних цінах на 1,2відс. більше січня 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з січнем 2020 рокузріс на 0,4відс. і склав 1,2 млрд. гривень.

Споживчі ціни по області у лютому 2021року залишилися на рівні січня, по Україні зросли на 1,0 відс., з початку року по області зросли на 2,1 відс., по Україні – на 2,3 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2021 року становила 10417 грн., що у 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн.). Порівняно з груднем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 20,5 відс., а за останні 12 місяців (відносно січня 2020 року) збільшився на 14,3 відсотка.

На 1 лютого 2021 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 9434,4 тис.грн., що на 43,2 відс. більше попереднього місяця. 

Кількість безробітних станом на 1 березня 2021 року, у порівнянні з відповідною датою 2020 року, зросла у 1,5 рази  (на 2,8 тис. осіб) та становила 8,1 тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю зрослау 1,5 рази  (на 2,4 тис. осіб) та становила 6,8 тис. осіб.

Остання зміна сторінки: 23-03-2021 08:34

Дивіться також