Підсумки соціально-економічного розвитку області за 2020 рік

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-грудень 2020 року

Основні показники Закарпатської області свідчать про нестабільну соціально-економічну ситуацію розвитку краю.
У січні–листопаді 2020 року індекс промислової продукції склав 88,3 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено за рахунок  добувної  та переробної промисловості, де індекс становив 99,0 відс. та 84,9 відс. Зокрема, у машинобудуванні індекс становив – 95,4 відс.; у текстильному виробництві – 88,2 відс.; на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв - 87,4 відс. тощо. Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 9,4 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на  3,3 відсотка. 
Індекс сільськогосподарської продукції за січень-листопад 2020 року порівняно із аналогічним періодом 2019 року становив 92,4 відс., у тому числі: на підприємствах – 61,1 відс., у господарствах населення – 95,5 відсотка.
У січні–листопаді 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 5815,0 млн.ткм, або 85,8 відс. від обсягу січня–листопада 2019 року Підприємствами транспорту перевезено 5923,2 тис.т вантажів, що становить 99,1 відс. від обсягів січня – листопада 2019 року. У січні–листопаді 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 2984,1 млн.пас.км, що на 38,5 відс. менше, ніж у січні–листопаді 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 18,6 млн пасажирів, або 54,3 відс. від обсягу січня–листопада 2019 року.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) у січні–листопаді 2020 року в області склав 1483,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2019 року склав 76,6 відс. Нове будівництво склало 37,5 відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 33,6 відс., реконструкція та технічне переоснащення – 28,9 відсотка.
У січні–вересні 2020 року суб’єктами господарювання області освоєно 2504,5 млн.грн капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, щона 41,8відс. менше від капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,6 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, з яких найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі – 62,4 відс., машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 33,2 відсотка. За джерелами фінансування найбільша частка припадає на власні кошти підприємств та організацій – 54,6 відс. загального обсягу, частка коштів населення на будівництво житла становить 19,3 відс., частка коштів державного і місцевих бюджетів – 15,4 відсотка. Із загального обсягукапітальних інвестицій найвагомішу частку освоєно у промисловості – 39,4 відс. та будівництві – 26,8 відсотка.
За даними Національного банку України на 30.09.2020 в Закарпатську область залучено 241,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу становив 192,8 дол. США. У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці, за 9 місяців 2020 року становило (-14,5) млн. дол. США, що на 5,7 відс. менше обсягів інвестицій до початку року. Із країн Європейського Союзу надійшло 225,1 млн. дол. США інвестицій (93,1 відс. загального обсягу), 16,7 млн. дол. США (6,9 відс.) – з інших країн. 
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 125 країнами світу. У січні–листопаді 2020 року експорт товарів становив 1228,0 млн.дол. США, імпорт – 1138,5 млн.дол. США Порівняно з січнем–листопадом 2019 року експорт зменшився на 12,1 відс. (на 168,7 млн.дол.США), імпорт – на 16,6  відс. (на 227,6 млн.дол.США). Позитивне сальдо становило 89,5 млн.дол.США (у січні–листопаді 2019 року також позитивне – 30,7 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,08 (у січні–листопаді 2019 року – 1,02). 
До загального фонду державного бюджету за 2020 рік мобілізовано податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодування податку на додану вартість у сумі 10250,3 млн. грн., що більше на 849,0 млн. грн. або на 9,0 відс. ніж за 2019 рік. До спеціального фонду державного бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 1344,5 млн. грн., що на 51,3 млн. грн. або на 3,7 відс. менше ніж за 2019 рік. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 5352,0 млн. грн., що на 224,6 млн. грн. або на 4,4 відс. більше 2019 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за  січень-листопад 2020 року склав 20,6 млрд. грн., що у порівняних цінах на 4,5 відс. менше відповідного періоду у 2019 році. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2019 року скоротився на 9,3 відс. і склав 12,5 млрд. гривень.
Споживчі ціни по області у грудні 2020 року порівняно з листопадом зросли на 0,8 відс., по країні – на 0,9 відс., з початку року відповідно на 5,7 відс. та 5,0 відсотка.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у листопаді 2020 року становила 10445 грн., що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн.). Порівняно з жовтнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 5,7 відс., а за останні 12 місяців (відносно листопада 2019 року) збільшився на 11,9 відсотка.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 грудня 2020 року становила 7909,9 тис.грн., та зросла до 1 січня 2020 року у 2,0 рази. На економічно активних підприємствах борг становив 7692,6 тис.грн. і порівняно до 1 січня 2020 року збільшився у 2,4 раза.
Кількість безробітних станом на 1 січня 2021 року, у порівнянні з відповідною датою 2020 року, зрослау 1,6 рази  (на 2,8 тис. осіб) та становила 7,8 тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю зрослау 1,6 рази  (на 2,6 тис. осіб) та становила 6,8 тис. осіб. 

 

Остання зміна сторінки: 23-03-2021 08:33