ОСББ

Інформація
про управління житловим фондом та стан розвитку ОСББ в області
за станом на 01 вересня 2020 року

Упродовж п’яти років продовжує свою дію Закон України „Про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку” 
(Закон від 14.05.2015 р. № 417-VIII) (із змінами), що надає співвласникам багатоквартирних будинків ефективний механізм вибору управителя для свого будинку, створення так званих управляючих компаній і фірм надавачів послуг, створюючи і стимулюючи при цьому конкурентний ринок, а також запровадження професії менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків).   
Саме з прийняттям цього Закону кардинально змінився механізм нормативно-правового регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства між органами місцевого самоврядування, співвласниками багатоквартирних будинків, управителями та виконавцями житлово-комунальних послуг. 
За останні роки значно змінилася ситуація з власністю на об’єкти житлового-комунального господарства.

На сьогодні в області нараховується 2917 багатоквартирних житлових будинків, з них:
967 будинків обслуговуються управителем, призначеного за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування; 
758 будинків знаходиться на обслуговуванні підприємств комунальної форми власності;
755 будинків на обслуговуванні ОСББ;
314 будинків, управління якими здійснюється співвласниками самостійно;
116 будинків обслуговуються житлово-будівельними кооперативами;
7 будинків, співвласниками яких самостійно обрано управителя.
Найбільш ефективну схему управління багатоквартирними будинками реалізовують ОСББ, спостерігається позитивна динаміка їх створення.
Динаміка утворення ОСББ свідчить, що кількість утворених ОСББ за станом на 1 вересня 2020 року становить 694 ОСББ (створено нових 39 ОСББ, що становить 5,6 відс. до початку року), які обслуговують 755 житлових будинки (на 40 одиниць більше, що становить 5,6 відсотка до початку року).

Велика роль у формуванні ефективного власника житла належить  місцевим органам самоврядування, якими вживаються заходи щодо реалізації положень цього закону та ведеться відповідна робота щодо залучення населення до управління своїм майном шляхом створення ОСББ, проведення конкурсу на призначення управителя багатоквартирного будинку тощо. 
Одними із основних завдань щодо належного утримання житлового фонду є:  • розроблення та реалізація місцевих програм проведення капітального ремонту багатоповерхового житлового фонду територіальних громад населених пунктів;
• подальший процес впровадження ефективних форм управління житловими будинками;
• подальше залучення населення до управління своїм майном та його збереження шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
• виконання положень Закону № 417-VІІІ (із змінами) щодо призначення/створення управителів/керуючих компаній з управління багатоквартирним житловим фондом.


Інформація про управління житловим фондом та стан розвитку ОСББ в області за станом на 01 грудня 2019 року

За останні роки значно змінилася ситуація з власністю на об’єкти житлового-комунального господарства. 

На сьогодні в області нараховується 2903 багатоквартирних житлових будинків, з них:
1047 будинки обслуговуються управителем, призначеного за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування;
718 будинків знаходиться на обслуговуванні підприємств комунальної форми власності;
685 будинків на обслуговуванні ОСББ;
326 будинків, управління якими здійснюється співвласниками самостійно;
117 будинків обслуговуються житлово-будівельними кооперативами;
10 будинків, співвласниками яких самостійно обрано управителя.
Найбільш ефективну схему управління багатоквартирними будинками реалізовують ОСББ, спостерігається позитивна динаміка їх створення. 

Динаміка утворення ОСББ свідчить, що кількість утворених ОСББ за станом на 1 грудня 2019 року становить 626 ОСББ (створено нових 18 ОСББ, що становить 2,9 відс. до початку року), які обслуговують 685 житлових будинки (на 22 одиниць більше, що становить 3,3 відс. до початку року).
Одними із основних завдань щодо належного утримання житлового фонду є: 
• розроблення та реалізація місцевих програм проведення капітального ремонту багатоповерхового житлового фонду територіальних громад населених пунктів;
• подальший процес впровадження ефективних форм управління житловими будинками;
• залучення населення до управління своїм майном та його збереження шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
• виконання положень Закону України від 15.05.2015 № 417-VІІІ „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” із змінами щодо створення управителів/керуючих компаній з управління багатоквартирним житловим фондом.


За підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з 1 жовтня 2018 року в Україні здійснюється реалізація проекту ,,Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень”, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Мета і завдання вказаного Проекту полягає у стимулюванні та підтримці створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), підготовці ОСББ для отримання фінансування та реалізації проектів з покращення стану будинків, сприянні підвищенню обізнаності населення з питань енергоефективності та енергозбереження, підвищенню енергоефективності житлового фонду.
Даний Проект реалізує розвиток нових та раніше створених ОСББ, надання групових та індивідуальних консультацій з власниками житла при участі та за підтримки місцевих органів влади, зміцнення потенціалу нових або існуючих ОСББ щодо впровадження енергоефективних рішень, обмін досвідом та найкращими практиками в державі з впровадженням їх на території області, підготовку і подання заявок до Фонду енергоефективності для отримання фінансування.


Інформація про застосування ОСББ/ЖБК внесків на управління  багатоквартирним будинком з 01.01.2019 року

Враховуючи законодавчі зміни, які відбулися останнім часом у житлово-комунальній сфері, а також зважаючи на вимоги чинної нормативно-правової бази з питань соціального захисту населення, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надано роз’яснення (наведено нижче) та акцентовано увагу на наступному.
До 10 червня 2018 року на законодавчому рівні було визначено послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 
При наданні пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи) застосовувався механізм, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 860 „Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи)”. 
Зокрема, згідно з вимогами пункту 1 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України передбачалося, що для надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи), застосовується розмір внесків, що спрямовуються на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири), визначений загальними зборами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу), але не більше найвищого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування для будинків такої самої поверховості, а у разі їх відсутності - не більше найвищого тарифу на такі послуги, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування.
10.06.2018 введено в дію Закон України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII „Про житлово-комунальні послуги” (далі - Закон) в частині регулювання послуги з управління багатоквартирним будинком. 
При цьому Закон України від 24.06.2004 № 1875 „Про житлово-комунальні послуги” визнано таким, що втратив чинність з 10.06.2018 в частині норм, що регулюють надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління будинком, спорудою або групою будинків, ремонту приміщень, будинків, споруд (пункт 2 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Закону). 
Згідно із статтею 5 Закону до житлово-комунальних послуг віднесено житлову послугу - послугу з управління багатоквартирним будинком). Відповідно до вимог цього Закону, а також Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” наразі в Україні відбуватиметься перехід від послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до послуг з управління багатоквартирним будинком. 
Абзацом п’ятим пункту 9 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Закону Кабінету Міністрів України доручено забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
Водночас статтею 22 Закону України „Прооб᾽єднанняспіввласників багатоквартирного будинку” визначено, що з метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодуваннявитрат на управління багатоквартирним будинкомвнески і платежі визначаються у розмірах, затверджених загальними зборами об’єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством граничного розміру відповідних витрат.
У зв’язку з цим, відповідно до вищенаведених вимог законодавства, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26.07.2018 № 606 „Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 860”. 
Зазначена постанова Кабінету Міністрів України набирає чинності з 1 січня 2019 року. 
У зв’язку із цим передбачається, що соціальний захист населення, що проживає в будинках, де створено ОСББ та ЖБК (надання пільг та житлових субсидій) здійснюватиметься виходячи з витрат на управління багатоквартирним будинком. 
Звертаємо увагу, що з 1 травня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що 
втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2016 р.№ 1022”. 
Цією постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів усфері житлово-комунального обслуговування”, визначивши для громадян, які отримують пільги чи субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла та соціальний норматив оплати житлової послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком, а також витрат на управління багатоквартирним будинком - для громадян, що проживають у будинках, де створено ОСББ/ЖБК.
Згідно з формулою, передбаченою у підпункті 9 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409, соціальний норматив витрат на управління багатоквартирним будинком (граничний розмір) станом на 01.12.2018 становить 5,69 грн./м2 . 

Враховуючи зазначене, для громадян, що проживають у будинках, де створено ОСББ/ЖБК, пільги та субсидії для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком мають надаватися виходячи із соціальної норми житла та соціального нормативу витрат на управління багатоквартирним будинком (граничного розміру), встановленихпостановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409. 
Отже, з метою забезпечення соціального захисту населення, ОСББ/ЖБК, які наразі використовують для розрахунків з мешканцями відповідних будинків внески на утримання будинку і прибудинкової території мають забезпечити їх перегляд (визначивши внески на управління багато-квартирним будинком), враховуючи вимоги законодавства та нормативно-правової бази. 
Прийняття рішень про встановлення внесків на управління багатоквартирним будинком здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
 


Інформація про реалізацію співвласниками права визначення форми управління багатоквартирним будинком та стан розвитку ОСББ в області

Одним із основних завдань у житловій сфері залишається процес впровадження ефективних форм управління житловими будинками, залучення населення до управління своїм майном та його збереження шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), призначення управителів багатоквартирних будинків, створення керуючих компаній відповідно до виконання положень Закону України від 15.05.2015 № 417-VІІІ „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.  
На сьогодні управителі, які призначені за результатами конкурсу органами місцевого самоврядування, обслуговують в області 1055 багатоквартирних будинків, зокрема: у місті Ужгород шість управителів здійснюють управління 
у 606 багатоквартирних житлових будинках; у м. Мукачево 316 житлових будинків обслуговується Мукачівським ТОВ „І.Т.В. Сервіс Плюс”; у м. Чоп – 103 будинки на обслуговуванні комунального підприємства Чопської міської ради „Чистий Чоп” та 30 житлових будинків – Воловецького комунального підприємства Воловецький селищний „Водоканалсервіс”.
Водночас, у місті Ужгород 19багатоквартирних житлових будинків, управління якими здійснюється управителем, обраним співвласниками самостійно, а також у місті співвласники самостійно здійснюють управління 
у 43 багатоквартирних житлових будинках та у 212 житлових будинках у місті Мукачево. Крім того, у місті Ужгороді 376 житлових будинків знаходяться на обслуговуванні ОСББ.
Найбільш ефективну схему управління багатоквартирними будинками реалізовують ОСББ. За станом на 01.10.2018 року в області функціонують 581 ОСББ, які обслуговують 636 житлових будинків загальною площею 1348,5 тис. кв. метрів.
 

Велика роль у формуванні ефективного власна житла та вирішенні нагальних питань галузі належить місцевому самоврядуванню. Там де є всебічне сприяння і здійснюється системна робота органів місцевого самоврядування щодо стимулювання розвитку ОСББ, забезпечується якісне утримання житлових будинків. 

Враховуючи, що значна частина (49,8 відс.) багатоповерхового житлового фонду старих років забудови, то це відповідно потребує капітальних вкладень на проведення капітального ремонтужитлового фонду. На сьогодні ряд міськвиконкомів та райдержадміністрацій мають розроблені та затверджені відповідні місцеві програми щодо проведення капітального ремонту житлових будинків та дольової участі мешканців таких будинків у співфінансуванні проведення робіт. 
Тільки консолідовані дії органів державної влади, місцевого самоврядування та лідерів громадської думки допоможуть створити умови, за яких поява ефективного власника житла стане правильним вибором  для людей  і  держави.
 


Інформація про житловий фонд, створення ОСББ та реалізацію співвласниками права визначення форми управління багатоквартирним будинком в області

Житловий фонд Закарпатської області (без приватного сектору) нараховує 2899 багатоквартирних житлових будинків загальною площею 4282,6 тис. кв. м., з них:
1235 житлових будинків знаходяться на обслуговуванні підприємств комунальної форми власності;
583 будинків на обслуговуванні ОСББ;
22 житлових будинки, співвласниками яких визначено управителя;
987 будинків обслуговуються підприємствами приватної форми власності (Ужгород, Мукачево) та
72 будинки обслуговується житлово-будівельними кооперативами.
Основна частина багатоквартирних будинків розташована у містах Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Виноградів та ін.
Динаміка утворення ОСББ свідчить, що за останні п’ять років кількість утворених ОСББ зросла більше як у 2,5 рази. За станом на 1 січня 2017 року в області створено 473 ОСББ, які обслуговують 524 житлових будинків загальною площею 907,5 тис. кв. метрів.  Упродовж 10 місяців поточного року створено 60 об’єднань та за станом на 01.11.2017 р. в області функціонують 533 ОСББ, які обслуговують 583 житлових будинків загальною площею 1271,5 тис. кв. метрів:

Одним із основних завдань у житловій сфері залишається процес впровадження ефективних форм управління житловими будинками, залучення населення до управління своїм майном та його збереження шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), призначення управителів багатоквартирних будинків, створення керуючих компаній відповідно до виконання положень Закону України від 15.05.2015 № 417-VІІІ „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. 

Належна робота у цьому напрямку проведена у місті Ужгород, де  проведено конкурс з призначення шести управителів багатоквартирних будинків, за результатами якого визначено переможців. Відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради з переможцями конкурсу, а саме: ТОВ „Наш-Добробут”, ТОВ „Хаус менеджмент груп”, ТОВ „ЖРЕР
№ 8”, ПП „УжБудСервіс”, ТОВ „Житло-Сервіс” та ТОВ „Управління житлом”, укладено договори на надання послуг з управління будинками, прибудинковою територією.
На сьогодні зазначені управителі обслуговують у місті 667 багатоквартирних житлових будинків, а також 320 житлових будинків обслуговується Мукачівським ТОВ „І.Т.В. Сервіс Плюс”. Решта багатоквартирних житлових будинків області обслуговують десять багатогалузевих комунальних підприємств місцевих органів виконавчої влади. 
В області створено та функціонує чотири асоціації ОСББ у містах: Ужгород (місцевий осередок громадської організації „Спілка власників житла України”), Берегово (спілка об’єднань громадян „Асоціація ОСББ „Берегсас”), Мукачево (асоціація ОСББ „Мукачево”) та смт В.Березний (асоціація ОСББ „Житлосвіт Березний”). 
 Крім того, в області діє регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, у зв’язку із структурними та кадровими змінами оновлено її посадовий

Остання зміна сторінки: 08-09-2020 11:30