Підсумки соціально-економічного розвитку області за 2019 рік

У 2019 році індекс промислової продукції становив 85,7 відсотка. Спад індексу допущено за рахунок переробної промисловості – на 16,0 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 20,8 відс. Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 2,1 відсотка. Спостерігається ріст індексу підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 2,3 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 4,2 відсотка.

Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за 2019 рік становив 99,1 відсотка у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 71,5 відс., у господарствах населення – 101,8 відсотка. 

Протягом січня–грудня 2019 року підприємствами транспорту перевезено 8198,8тис.т вантажів, або 153,3 відс до відповідного періоду минулого року. Вантажооборот підприємств транспорту становив 7306,5млн.ткм, або 96,5 відс. до січня–грудня 2018 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 37,6 млн. пасажирів, що становить 112,5 відс. проти січня–грудня 2018 року. Усіма видами транспорту за звітний період виконано пасажирооборот в обсязі 5492,1млн.пас.км, що на 52,4 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року.

У 2019 році в області обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) склав 1960577 тис. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2018 роком склав 108,3 відсотка. Ріст індексу будівельної продукції зумовлений збільшенням обсягів будівництва будівель на 9,4 та інженерних споруд на – 8,0 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,1 відс. від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 17,0 відс. та 6,9 відс. відповідно.

У січні–вересні 2019 року загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла склав 357,9 тис.м² загальної площі, що на 24,9 відс. більше порівняно з січнем–вереснем 2018 року. Із загального обсягу житла, 46,7 відс. прийнято в експлуатацію. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 36,8 відс. загального обсягу житла, у сільській місцевості – 63,2 відсотка.

За рахунок усіх джерел фінансування суб’єктами господарювання області у січні–вересні 2019 року освоєно 4043,5 млн. грн. капітальних інвестицій, їх обсяг зменшився на 12,5 відс. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,6 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,4 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 30,4 відс., машини, обладнання та інвентар – 21,0 відс., нежитлові будівлі– 18,7 відс., інженерні споруди – 14,8 відс.та транспортні засоби – 11,8 відсотка.

З початку інвестування 1994 – 9 місяців 2019 року в Закарпатську область залучено 348,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), а за 9 місяців 2019 року – 11,6 млн. дол. США, що на що на 52,1відс. менше аналогічного періоду 2018 року. У розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) зріс з 269,9 до 277,8 дол. США.

У січні–листопаді 2019 року експорт товарів становив 1396558,2 тис.дол. США, імпорт – 1364946,5 тис.дол.США. Порівняно з січнем–листопадом 2018 року експорт зменшився на 9,5 відс. (на 147197,6 тис.дол.США), імпорт – на 3,3 відс. (на 46438,1 тис.дол.США). Позитивне сальдо становило 31611,7 тис.дол. США (у січні–листопаді 2018 року також позитивне – 132371,2 тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,02 (у січні–листопаді 2018року – 1,09). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 127 країн світу.

У 2019 році до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 16795,9 млн. грн., що більше, ніж за 2018 рік на 26,7  відс. або на 3 544,3 млн. гривень.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2019 рік склав 23,6 млрд. грн., що у порівняних цінах на 1,5 відс. більше ніж у 2018 році. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зріс на 4,2 відс. і склав 15,0 млрд. гривень.

Споживчі ціни по області та країні у грудні 2019 року порівняно із листопадом знизилися на 0,2 відс., з початку року по області зросли на 4,3 відс., по країні – на 4,1 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2019 р. становила 11005 грн., що у 2,6раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.). Порівняно з листопадом 2019 року розмір середньої номінальної заробітної плати зріс на 17,9 відс., а за останні 12 місяців  збільшився на 10,6 відсотка.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 січня 2020 року становила 3,9млн.грн. та зросла до початку року на24,3 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив 3,2млн.грн. і порівняно до 1 січня 2019 року збільшився на22,9 відсотка.

Кількість безробітних станом на 1 січня 2020 року, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зросла на 6,6 відс.  (на 303 особи) та становила 4,9тис. осіб.Кількість отримувачів допомоги по безробіттю зросла на 10,6 відс. (на 397 осіб) та становила 4,2 тис. осіб.Кількість вакансій у базі даних обласної служби зайнятості збільшилася на 6,0 відс. до 25,4 тис. одиниць.

 

Остання зміна сторінки: 12-03-2020 17:22