Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-грудень 2018 року

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-грудень 2018 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-грудні 2018 року свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У січні-грудні 2018 року індекс промислової продукції збільшився і становив 104,6 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств переробної промисловості на 5,7 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 13,8 відсотка.
Зниження зафіксовано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 15,2 відс.), а також у постачанні  електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря (на 0,4 відсотка).
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад 2018 року склав 19,3 млрд.грн. проти 16,6 млрд.грн. за січень-листопад 2017 року, тобто збільшився на 2,7 млрд. гривень.
У січні–грудні 2018 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–груднем 2017 року становив 106,5 відс. у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 122,8 відс., у господарствах населення – 105,1 відсотка. 
Обсяг виконаних будівельних робіт у 2018 році склав 1631,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції склав 96,7 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 74,6 відс. від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,3 відс. та 7,1 відс. відповідно.
Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) в області у січні–вересні 2018 року склав 286,4 тис.кв.м, що на 13,8 відс. більше порівняно з січнем– вереснем 2017 року. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) 92,8 відс. припадає на одноквартирні будинки та 7,2 відс. – будинки з двома і більше квартирами. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію житла (нового будівництва) 111,8 тис.кв.м (39,0 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 174,6 тис.кв.м (61,0 відс.). У січні–вересні 2018року в області прийнято в експлуатацію дачних і садових будинків (нове будівництво) загальною площею 7,9 тис.кв.м , що у 4,9 раза більше порівняно з січнем–вереснем 2017року.
У січні–вересні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4621,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 24,7 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–вересень 2017 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 48,1 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівлі та споруди – 60,3 відс. усіх інвестицій, в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 35,7 відс. На капітальний ремонт активів спрямовано 232,5 млн.грн. капітальних інвестицій (5,0 відс.від загального обсягу).
Обсяг прямих іноземних інвестиції в Закарпатську область 
у 1994 – 9 місяців 2018 р.р. становив 338,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).  В області функціонує 585 підприємств з іноземними інвестиціями.  У розрахунку на одну особу майже 270,0 дол. США (11 місце серед регіонів України). За 9 місяців 2018 року в економіку області вкладено 24,2 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 7,4 млн. дол. США, або в 1,4 відс. більше аналогічного періоду 2017 року. 
У січні–листопаді 2018 року експорт товарів становив 1543,9 млн.дол. США, імпорт – 1408,1 млн.дол.США. Порівняно з січнем–листопадом 2017 року експорт збільшився на 16,5 відс. (на 218,7 млн.дол.США), імпорт – на 14,3 відс. (на 175,8 млн.дол.США). Позитивне сальдо становило 135,8млн.дол.США (у січні–листопаді 2017рокутакожпозитивне – 92,9млн.дол.США). Коефіцієнтпокриттяекспортомімпортусклав 1,10 (у січні–листопаді 2017року – 1,08). Зовнішньоторговельніоперації проводились із партнерами з 121країнсвіту.
У січні–грудні 2018року вантажооборот підприємств становив 7571,5млн.ткм, або 96,0 відс. до січня–грудня 2017року.Підприємствами транспорту перевезено 5347,4тис.твантажів, що становить 95,7 відс.протисічня–грудня 2017року.У січні–грудні 2018року. усіма видами транспорту виконанопасажирооборот в обсязі3604,2млн.пас.км, що на 16,2 відс.більшеніж у січні–листопаді 2017року.Послугамипасажирського транспорту скористалися33,4 млн. пасажирів, що на 12,2 відс.меншевідобсягусічня–грудня 2017року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-грудень  2018 року склав 21,9 млрд. грн., що у порівняних цінах на 12,7 відс. більше ніж у відповідному періоді 2017 року Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зріс на 5,0 відс. і склав 13,6  млрд. гривень. 
Споживчіціни по області в грудні 2018рокупорівняно з листопадомзбільшились на 1,1 відс., по країні – на 0,8 відс., з початку року зросливідповідно на 12,2 відс. та 9,8 відсотка.
У 2018 році до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 13 251,6 млн. грн., що більше, ніж за 2017 рік на 22,6 відс. До державного бюджету мобілізовано 8 130,8 млн. грн., що на 31,1 відс. більшенадходженьпопереднього року та до місцевихбюджетів – 5 120,8 млн. грн., що на 11,1 відс. більшенадходжень 2017 року. До загального фонду державного бюджету упродовж 2018 року надійшлоподатків, зборів та іншихдоходів без врахуваннявідшкодованогоподатку на доданувартість у сумі 7 607,6 млн. грн., що на 26,3 відс. більшенадходжень 2017 року. Доспеціального фонду державного бюджету надійшло 523,2 млн. грн. (без власнихнадходженьбюджетнихустанов, щофінансуються з державного бюджету), що у 3,0 раза більшенадходженьпопереднього року.
За 2018 рік до місцевихбюджетівобластінадійшлоподатків, зборів та іншихдоходів у сумі 5 120,8 млн. грн., щобільшенадходженьпопереднього року на 11,1 відс. Доходи загального фонду зросли на 18,4 відс., а спеціального – скоротились на 21,2 відсотка.
Середняномінальназаробітна плата штатного працівникапідприємств, установ та організацій у листопаді 2018року становила 8390 грн., що у 2,3 раза вищерівнямінімальноїзаробітної плати (3723 грн.). Порівняно з жовтнем 2018рокурозмірсередньоїномінальноїзаробітної плати зменшився на 2,0 відс., а за останні 12 місяців (відносно листопада 2017року) збільшився на 24,2 відсотка.
Заборгованістьізвиплатизаробітної плати на підприємствах, організаціяхобласті на 1 грудня 2018 року становила 5781,5 тис. грн. і порівняно до 1 січня 2018 року (2358,8 тис. грн.)  збільшилася на 3422,7 тис. грн., або у 2,5 раза більше. На економічноактивнихпідприємствах борг становив  5212,2 тис. грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (1832,6 тис. грн.) збільшився на 3379,6 тис. грн., або у 2,8 раза більше.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 4610 безробітних, що на 11,5 відс. менше відповідного періоду минулого року. В області працевлаштовано за сприянням служби зайнятості у січні-грудні минулого року 20586 безробітних, що становить 100,7 відс. до відповідного періоду 2017 року.
Рівень офіційного безробіття становив в цілому по області 0,6 відс., на початок року показник складав 0,7 відсотка.

Остання зміна сторінки: 18-03-2019 10:35