Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної, повної загальної середньої освіти

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Закарпатська облдержадміністрація
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

Заява про отримання ліцензії та документи згідно з Ліцензійними умовами провадження діяльності закладів освіти (далі – Ліцензійні умови), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187:
1. Перелік документів, що додаються до заяви і підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти:
1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;
3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;
4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (додатки 29 і 30 Ліцензійних умов);
5) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 31 Ліцензійних умов);
6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
7) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 32 і 33 Ліцензійних умов).
2. Перелік документів, що додаються до заяви і підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти:
1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;
3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;
4) копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;
5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додатки 35 і 36 Ліцензійних умов);
6) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 37 Ліцензійних умов);
7) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 38 і 39 Ліцензійних умов).
 

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 04-02-2020 17:01