Електронне консультування (громадське обговорення)

Питання або проект нормативно-правового акта Ініціатор обговорення Термін проведення обговорення
Про використання бюджетних коштів та виконання регіональних програм у 2019 році Департамент соціального захисту населення 01.02.2020 до 29.02.2020
Про виконання у 2019 році заходів Програми підвищення функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2017 − 2020 роки Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства 01.01.2020 до 31.01.2020
Про розгляд матеріалів з надання територіям з пралісовими лісовими ділянками статусу об’єктів при-родно-заповідного фонду Департамент екології та природних ресурсів 01.01.2020 до 31.01.2020
Про стан виконання у 2019 році Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022роки Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства 01.01.2020 до 31.01.2020
Звіт про результати виконання „Регіональної програми забез-печення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки” у 2020 році Служба у справах дітей 01.01.2020 до 31.03.2020
Про стан дотримання правил пожежної безпеки у закладах, де перебувають діти Служба у справах дітей 01.12.2019 до 31.03.2020
Про роботу з дітьми, що прожи-вають у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Хід виконання законодавства щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми Служба у справах дітей 01.01.2020 до 31.03.2020
Про підсумки роботи з питань запобігання жебракуванню, бро-дяжництву, бездоглядності, профі-лактики правопорушень та злочин-ності серед дітей за 2019 рік Служба у справах дітей 01.01.2020 до 31.03.2020
Про засідання за круглим столом для батьків-вихователів, прийомних батьків на тему „Кожній дитині − родину” Служба у справах дітей 01.11.2019 до 31.12.2019
Про дотримання вимог Закону України „Про освіту” в частині охоплення навчанням дітей та учнівської молоді. Служба у справах дітей 01.12.2019 до 31.12.2019