Про фінансову підтримку діяльності громадських організацій

Ініціатор обговорення: 
Департамент соціального захисту населення
Контактні дані: 

Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В. В., тел.: (0312) 63-19-66, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

 
Е-mail: 
depsoc@carpathia.gov.ua
Термін проведення обговорення: 
01.01.2021 до 30.11.2021
Соціальні групи населення: 
Представники гро-мадських об’єднань та благодійних орга-нізацій

Остання зміна сторінки: 03-03-2021 09:57