Питання, які планується винести на обговорення: про очікуване виконання місцевих бюджетів області за І квартал 2021 року; про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту фінансів облдержадміні-страції за 2020 рік

Ініціатор обговорення: 
Депаратмент фінансів
Контактні дані: 

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного забез-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 61-29-40, пл. Народна, 4, кабінет 464

 
Термін проведення обговорення: 
01.03.2021 до 30.04.2021
Соціальні групи населення: 
Керівники фінансивих управлінь райдержадмністрації та виконавчих комітетів міських рад, керівництво облдержадмінстрації, керівники фінансових органів територіальних громад сіл, селищ, міст, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ, громадськість

Остання зміна сторінки: 03-03-2021 10:04