Національний план дій з ліквідації дискримінації щодо жінок

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р затверджено „Національний план дій з виконання рекомендацій, викладенних у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року” (далі – Національний план).
Пунктом 18.3. Національного плану передбачено підготовку рекомендованих інформаційних матеріалів, що включають базову інформацію про права жінок.
З метою своєчасного виконання заходів, передбачених Національним планом  оприлюднюємо наступну інформацію:
-    Конвенцію „Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінокˮ;
-    Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
-    Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України (Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок);
-    Резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року;
-    Конвенцію Ради Європи „Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищамиˮ;
-    „Пекінську декларацію 1995 рокуˮ;
-    Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ;
-    „Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 рокуˮ.

Об’єкт інформаційної послуг: 
Громадянам України
Категорія: 
Соціальний захист

Остання зміна сторінки: 15-01-2019 12:07