Оголошення про проведення конкурсу на здобуття обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на здобуття обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Конкурс проводиться серед професійних художників і мистецтвознавців Закарпатської області у таких номінаціях:

  • живопис;
  • графіка;
  • скульптура;
  • декоративно-прикладне мистецтво;
  • монументальне мистецтво;
  • мистецтвознавча праця (за високопрофесійні мистецтвознавчі праці, що мають науково-дослідницький, новаторський, історико-пошуковий характер та чітко визначений професійний підхід до обраної теми з поглибленим мистецтвознавчим аналізом, не обмежуючись популяризаційно-журналістським трактуванням).

На участь у конкурсі учасники подають завершений твір або працю, що були представлені громадськості протягом останніх двох років до дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, але не пізніше, ніж за місяць до їх подання для участі у конкурсі.

Твори і праці, що раніше подавалися для участі у конкурсі або були відзначені іншими преміями та нагородами, не розглядаються.

Прийом документів проводиться з 14 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року включно за адресою: місто Ужгород, площа Народна, 4, каб.539.

Пропозиції щодо кандидатів на участь у конкурсі вносять заклади культури всіх форм власності, які здійснюють професійну діяльність у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, творчі спілки та громадські організації відповідного спрямування, вищі навчальні заклади сфери культури.

На участь у конкурсі до департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації подаються такі документи:

  • клопотання про участь у конкурсі за підписом керівника установи, підприємства, організації, що висувають кандидата;
  • письмова згода кандидата на участь у конкурсі та згода на обробку його  персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія кандидата, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, контактний номер телефону й адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

- творча характеристика кандидата за підписом керівника установи, підприємства, організації, що висувають кандидата;

- копія документа, що посвідчує особу кандидата;

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- зображення твору, мистецтвознавча праця в друкованому вигляді;

- ксерокопії публікацій у засобах масової інформації про висунутий на конкурс твір (за наявності).

 
Об’єкт інформаційної послуг: 
Юридичним особам
Категорія: 
Культура

Остання зміна сторінки: 09-12-2020 11:17