Оголошення про проведення конкурсу на здобуття обласної премії імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв у галузі театрального мистецтва

Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на здобуття обласної премії імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв у галузі театрального мистецтва.  

Конкурс проводиться серед професійних митців Закарпатської області, які мають значні досягнення у театральній і театрознавчій діяльності у таких номінаціях:

 • режисерсько-постановочна група (за високохудожню постановку драматургічного твору, його актуальність і вплив на формування національної самосвідомості);
 • актор (за найкраще втілення сценічного образу);
 • актриса (за найкраще втілення сценічного образу);
 • актор\актриса (за найкраще втілення сценічного образу у виставі для дітей);
 • театрознавець (за високопрофесійні театрознавчі праці, що мають науково-дослідницький, новаторський, історико-пошуковий характер та чітко визначений професійний підхід до обраної теми з поглибленим мистецтвознавчим аналізом, не обмежуючись популяризаційно-журналістським трактуванням).

На участь у конкурсі учасники подають завершений твір або працю, що були представлені громадськості протягом останніх двох років до дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, але не пізніше, ніж за місяць до їх подання для участі у конкурсі.

Твори і праці, що раніше подавалися для участі у конкурсі або були відзначені іншими преміями та нагородами, не розглядаються.

Прийом документів проводиться з 14 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року включно за адресою: місто Ужгород, площа Народна, 4, каб.539.

Пропозиції щодо кандидатів на участь у конкурсі вносять заклади культури всіх форм власності, які здійснюють професійну діяльність у галузі театрального мистецтва, творчі спілки та громадські організації відповідного спрямування, вищі навчальні заклади сфери культури.

На участь у конкурсі до департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації подаються такі документи:

 • клопотання про участь у конкурсі за підписом керівника установи, підприємства, організації, що висувають кандидата;
 • письмова згода кандидата на участь у конкурсі та згода на обробку його  персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія кандидата, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, контактний номер телефону й адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
 • творча характеристика кандидата за підписом керівника установи, підприємства, організації, що висувають кандидата;
 • копія документа, що посвідчує особу кандидата;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • відеозапис твору (за наявності), мистецтвознавча праця в друкованому вигляді;
 • ксерокопії публікацій у засобах масової інформації про висунутий на конкурс твір (за наявності).
Об’єкт інформаційної послуг: 
Юридичним особам
Категорія: 
Культура

Остання зміна сторінки: 09-12-2020 11:24