Вільні економічні зони Республіки Молдова (інформаційно-аналітична довідка)

Розвитоквільних економічних зон (ВЕЗ) є одним з пріоритетних напрямків економічної політики Уряду Республіки Молдова як інструменту залучення інвестицій, створення  нових робочих місць та просування вироблених у ВЕЗ товарів і послуг на експорт.

Згідно з національним законодавством (Закон «Про зона вільного підприємництва» №440 від 27.07.2001 р. – https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111437&lang=ru), ВЕЗ є економічно відокремленими, строго відмежованими по периметру частинами митної території РМ, на яких вітчизняним та іноземним інвесторам дозволено на пільгових умовах здійснювати види підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством країни.

ВЕЗ створені на термін від 25 до 30 років з метою прискорення соціально-економічного розвитку окремих територій і країни в цілому за допомогою:

 • залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
 • впровадження сучасних технологій;
 • розвитку експортоорієнтованих виробництв;
 • використання передового виробничого досвіду і менеджменту;
 • створення нових робочих місць.

На території функціонуючих ВЕЗ діють:

 • міжнародні договори, стороною яких є РМ;
 • національне законодавство РМ;
 • нормативні акти Уряду РМ;
 • нормативні акти Адміністрації вільної зони, прийняті в межах її компетенції і які не суперечать закону про створення ВЕЗ.

Резидентом ВЕЗ може бути будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства країни як суб'єкт підприємницької діяльності в РМ.

У ВЕЗ можуть здійснюватися такі види діяльності:

 • промислове виробництво експортоорієнтованих товарів, за винятком виробництва етилового спирту і алкогольних виробів,
 • сортування, пакування, маркування та інші подібні операції щодо товарів, які прямують транзитом через митну територію РМ,
 • зовнішньоторговельна діяльність,
 • транспортна діяльність,
 • інші види діяльності, такі як комунальні послуги, складська діяльність, будівництво, громадське харчування та інші, які є допоміжними і необхідними для здійснення зазначених вище видів діяльності.

ВЕЗ надаються пільгові режими для стимулювання підприємницької діяльності, а також низку інших переваг, зокрема майно у ВЕЗ не може бути експропрійовано, націоналізовано, реквізовано і конфісковано, крім випадків, коли це здійснюється за рішенням судових інстанцій.

Після сплати податків, зборів та інших платежів, встановлених законами, іноземним інвесторам гарантується право переказу за межі РМ коштів в іноземній валюті, отриманих ними у вигляді прибутку (дивідендів), в результаті повного або часткового продажу належного їм майна, пакету акцій (паю) підприємства-резидента, а також при ліквідації або реорганізації підприємства в порядку, встановленому законодавством.

Спеціальний податковий режим ВЕЗ передбачає:

 • звільнення від 50% податкової ставки, встановленої в Республіка Молдова на дохід, отриманий від експорту за межі митної території РМ товарів (послуг), що виготовляються у ВЕЗ;
 • звільнення від 25% податкової ставки, встановленої в Республіка Молдова на доходи, отримані від здійснення інших видів діяльності, ніж експорт товарів (послуг);
 • повне звільнення протягом 3 років від сплати податку на прибуток, отриманий від експорту за межі митної території Республіка Молдова товарів (послуг), що виготовляються у ВЕЗ, як результат інвестицій в ВЕЗ мінімум 1 млн.дол.США;
 • повне звільнення протягом 5 років від сплати податку на прибуток, отриманий від експорту за межі митної території Республіка Молдова товарів (послуг), що виготовляються у ВЕЗ, як результат інвестицій в зону вільного підприємництва 5 млн.дол.США;
 • ПДВ не застосовується до товарів (послуг), поставлених ВЕЗ;

Нульова ставка ПДВ застосовується до товарів і послуг, що поставляються:

 1. у ВЕЗ із-за меж митної території Республіка Молдова;
 2. із ВЕЗ за межі митної території Республіка Молдова;
 3. у ВЕЗ з іншої частини митної території Республіка Молдова;
 4. резидентами різних ВЕЗ Республіка Молдова один одному.

Звільнення від сплати акцизного податку для:

 1. товарів, що ввозяться в ВЕЗ із-за меж митної території Республіка Молдова;
 2. товарів з інших ВЕЗ,
 3. товарів з іншої частини митної території Республіка Молдова;
 4. товарів, що походять з даної ВЕЗ і вивозяться за межі митної території Республіка Молдова.

Не обкладаються акцизним податком поставка товарів, що здійснюється:

 1. всередині ВЕЗ, а також поставки підакцизних товарів;
 2. суб'єктами господарювання з однієї ВЕЗ в іншу.

На сьогодні в РМ функціонують 7 ВЕЗ, у складі яких створено 34 субзони:

 • „Бєльці” (17 субзон);
 • „Унгень-Бізнес” (12 субзон);
 • „Експо-Бізнес Кишинеу” (1 субзона);
 • промисловий парк „Вулканешти” (3 субзони);
 • промисловий парк „Тараклія”;
 • промисловий парк „Отачі-Бізнес” (1 субзона);
 • „Твардіца”.

Станом на 31 грудня 2019 р. у 7-ми ВЕЗ було зареєстровано 78 суб’єктів, що на 8 суб’єктів більше (+4%), ніж станом на 1 січня 2019 року.

На початок 2020 р. загальний обсяг інвестицій, залучених у ВЕЗ, становив 432,7 млн.дол.США, з яких у 2019 року було залучено 35,8 млн. дол. США або 9,0%.

Із загального обсягу інвестицій 207,8 млн.дол.США інвестовано в ВЕЗ „Бельці”, 83,6 млн.дол.США – ВЕЗ „Унгень-Бізнес”, 71,9 млн.дол.США – ВЕЗ „Експо-Бізнес Кишинів”, 18,4 млн.дол.США – ВЕЗ ПП „Тараклія”, 18,0 млн.дол.США – ВЕЗ „Твардіца”, 24,1 млн.дол.США – ВЕЗ ПП „Вулканешти” і 8,9 млн.дол.США – ВЕЗ ПП „Отачі-Бізнес”.

Кількість працівників, працевлаштованих у ВЕЗ на кінець 2019 р., становила 18180 осіб, на 2297 осіб або на 14,5% більше, ніж на кінець 2018 р. Із загальної кількості працівників ВЕЗ переважна їх більшість зареєстрована у ВЕЗ „Бельці” (62,8%), у ВЕЗ «Унгень-Бізнес» (16,1%), ВЕЗ «Експо-Бізнес Кишинеу» (11%), ВЕЗ ПП „Вулканешти” (7,6%), ВЕЗ „Твардіца” (1,4%), ВЕЗ ПП „Тараклія” (0,9%) та ВЕЗ ПП „Отачі-Бізнес” (0,3%).

Загальна вартість вироблених у 2019 р. в ВЕЗ товарів та послуг становила близько 11735,2 млн.леїв (орієнтовно 690 млн.дол.США), з них частка промислових товарів становила 93,5%.

Із вироблених у ВЕЗ товарів і послуг 88,2% було експортовано. При цьому частка експорту резидентів ВЕЗ у загальному обсязі експорту Республіки Молдова у 2019 р. становила 21,2%.

Інший вид діяльності, дозволений у ВЕЗ – сортування, пакування, маркування та інші подібні операції з товарами, які транзитом проходять через митну територію РМ – у 2019 р. мав місце лише у ВЕЗ „Белці” та в ВЕЗ „Експо-Бізнес Кишинеу” загальною вартістю 171,3 млн.леїв (близько 10 млн.дол.США) із динамікою зростання 870%.

Серед допоміжних видів діяльності, дозволених законодавством, виділено будівельну діяльність, комунальні послуги, орендну діяльність та державне харчування.

У 2019 р. вартість послуг, що надавалася у 2019 р. у рамках допоміжних видів діяльності (будівництво, комунальні послуги, оренда та харчування) склало 387,5 млн.леїв (близько 22,5 млн.дол.США).

Загальна сума податків, зборів та інших обов’язкових платежів, сплачених у 2019 р. суб’єктами ВЕЗ, становила 607,3 млн. леїв (35,5 млн.дол.США).

Загалом, темпи росту виробництва у ВЕЗ в 2-3 рази перевищують темпи зростання економіки РМ у цілому. При цьому, найбільш динамічно розвивається сектор виробництва обладнання та комплектуючих для автомобільної промисловості за участю близько 20 відомих світових виробників. Загалом у ВЕЗ виробляється 19% загального обсягу вироблених в країні промтоварів.

 

Реквізити ВЕЗ Молдови

ВЕЗ «Експо-Бізнес Кишинеу»

Головний адміністратор – Veaceslav NEDELEA

RepublicaMoldova, MD-2029

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 801

тел. (+373 22) 35 31 30

факс (+373 22) 35 31 38

http://moldova-freezone.md/

e-mail: freezone1@list.ruadmin@moldova-freezone.md  

 

ВЕЗ «Бєльці»

Головний адміністратор – Marin CIOBANU

RepublicaMoldova, MD-3100

mun. Bălți, str. Industrială, 4

тел: +373 231 88881,

тел/факс: +373 231 88880

http://zelb.md/

e-mail: administration@zelb.md; ciobanu.marin.zelb@gmail.com

 

ВЕЗ «Унгень-Бізнес»

Головний адміністратор – Natalia IEPURAȘ 

RepublicaMoldova, MD-3600

or. Ungheni, str. IonCreangă, 4  

тел./факс: +373 236 20184

http://www.freezone-ungheni.md/

e-mail: office@freezone-ungheni.md; nataliaiepuras@freezone-ungheni.md

 

 ВЕЗ «Вулканешти» 

Головний адміністратор – Mihail ȘALVIR 

RepublicaMoldova, MD-5301

Gagauz-Yeri, or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6

тел/факс: (+373) 293-22-568; моб.: (+373) 69541557

e-mail: office@fezvalkanes.md, mihail.salvir@fezvalkanes.md

 

ВЕЗ «Твардіца» 

Головний адміністратор – Avram ŞAVRIEV

RepublicaMoldova, MD-6118

r-nulTaraclia, s. Tvardiţa, str. Gagarin, 34

тел. (+373) 291 63 454;

e-mail: zel_tvardita@mail.ru

 

ВЕЗ «Отачі-Бізнес» 

Головний адміністратор – Igor CIBOTARU 

RepublicaMoldova, MD-7106

r-nulOcnița, or. Otaci, str. Voitovici, 21

тел/факс: (+373) 271 94 626;

e-mail: otaci-business@rambler.ru; i.cibotaru.mailbox@gmail.com

 

ВЕЗ «Тараклія» 

Головний адміністратор – Galina MASLINCOVA 

RepublicaMoldova, MD-7401

or. Taraclia, str. Voczalinaia, 18

тел/факс» (+373) 294-24-483;

http://feztaraclia.com/

e-mail: zal.pp.taraclia@gmail.com

Об’єкт інформаційної послуг: 
Юридичним особам
Категорія: 
Економіка

Остання зміна сторінки: 04-12-2020 13:23