Види соціальних послуг та форми їх надання

Основними формами надання  соціальних  послуг  є  матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога   надається  особам,  що  знаходяться  у складній життєвій ситуації,  у вигляді  грошової  або  натуральної допомоги:  продуктів  харчування,  засобів  санітарії  і особистої гігієни,  засобів  догляду  за  дітьми,  одягу,  взуття  та  інших предметів   першої  необхідності,  палива,  а  також  технічних  і допоміжних засобів реабілітації.

- за місцем проживання особи (вдома);

- у стаціонарних інтернатних установах та закладах;

- у реабілітаційних установах та закладах;

- в установах та закладах денного перебування;

- в установах    та   закладах   тимчасового   або   постійного

перебування;

- у  територіальних  центрах надання соціальних послуг;

- в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

Відповідно до  ЗУ « Про соціальні послуги» можуть  надаватися  такі   види соціальних послуг:

 • соціально-побутові послуги    -    забезпечення    продуктами харчування,  м'яким та твердим  інвентарем,  гарячим  харчуванням, транспортними  послугами,  засобами малої механізації,  здійснення соціально-побутового   патронажу,  соціально-побутової  адаптації, виклик  лікаря,  придбання  та доставка медикаментів тощо;
 • психологічні послуги   -   надання   консультацій   з  питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з  оточуючим  соціальним середовищем,   застосування   психодіагностики,   спрямованої   на вивчення  соціально-психологічних  характеристик  особистості,   з метою  її  психологічної  корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;
 • соціально-педагогічні послуги   -   виявлення   та   сприяння розвитку  різнобічних  інтересів і потреб осіб,  які перебувають у складних   життєвих   обставинах,   організація    індивідуального навчального,   виховного   та   корекційного  процесів,  дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної  та  художньої  діяльності   тощо, а також  залучення  до роботи різноманітних закладів,  громадських організацій, заінтересованих осіб;
 • соціально-медичні послуги  -  консультації  щодо  запобігання виникненню   та   розвитку  можливих  органічних  розладів  особи, збереження,  підтримка  та   охорона   її   здоров'я,   здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
 • соціально-економічні послуги   -   задоволення   матеріальних інтересів і потреб  осіб,  які  перебувають  у  складних  життєвих обставинах,   що  реалізуються  у  формі  надання  натуральної  чи грошової  допомоги,  а  також  допомоги  у   вигляді   одноразових компенсацій;
 • юридичні послуги  -  надання  консультацій  з  питань чинного законодавства,  здійснення захисту прав  та  інтересів  осіб,  які перебувають у складних життєвих обставинах,  сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної  відповідальності  осіб, що  вдаються  до  протиправних  дій  щодо  цієї  особи (оформлення правових  документів, захист прав та інтересів особи, інша правова допомога тощо);
 • послуги з   працевлаштування   -   пошук  підходящої  роботи, сприяння   у   працевлаштуванні   та    соціальне    супроводження працевлаштованої особи;
 • інформаційні послуги  -  надання  інформації,  необхідної для вирішення складної   життєвої   ситуації   (довідкові    послуги); розповсюдження    просвітницьких   та   культурно-освітніх   знань (просвітницькі  послуги);  поширення  об'єктивної  інформації  про споживчі властивості та види соціальних послуг,  формування певних уявлень   і   ставлення   суспільства   до   соціальних    проблем (рекламно-пропагандистські послуги);
 • інші соціальні послуги.

Суб'єкти, що надають соціальні послуги,  можуть їх надавати в інших   формах,  не  передбачених  цією  статтею,  але  визначених Кабінетом  Міністрів  України в переліку платних соціальних послуг.

Перелік та  порядок  надання  соціальних  послуг  за   видами загальнообов'язкового     державного    соціального    страхування регулюються  законодавством   про   загальнообов'язкове   державне соціальне страхування.

     Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а  також  іноземці  та  особи  без  громадянства, які проживають вУкраїні  на  законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах,  у  тому  числі  особи, на яких поширюється дія Закону України  "Про  біженців  та  осіб,  які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Порядок надання соціальних послуг

Суб'єкти,  що  надають  соціальні  послуги,  здійснюють  свою діяльність  відповідно  до статутних документів, цивільно-правових договорів  (для  фізичних  осіб  -  підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за наявності  відповідної  підготовки  їх  працівників, з дотриманням державних  стандартів  соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів   надання   соціальних   послуг.   Критерії   діяльності суб'єктів,   що   надають   соціальні  послуги, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах можуть залучати  для  виконання  цієї  роботи  інші  підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів.

Перелік   соціальних   послуг затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

     Соціальні послуги  можуть  надаватися  як  за  плату,  так  і безоплатно.

Соціальні  послуги  державними  та комунальними суб'єктами, а також   іншими   суб'єктами,   що  надають  соціальні  послуги  із залученням  бюджетних  коштів,  в  обсягах,  визначених державними стандартами  соціальних  послуг,  безоплатно  надаються: 

 • громадянам, які не здатні до самообслуговування у  зв'язку  з похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю  і  не мають рідних,  які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 • громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку   з   безробіттям   і  зареєстровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що  шукають  роботу, бездомністю, стихійним лихом,  катастрофами,  особам, яких визнано біженцями або особами, які  потребують  додаткового  захисту, якщо середньомісячний дохід цих  осіб  нижчий,  ніж  встановлений прожитковий мінімум;
 • дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю,  хворобою,  сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.

Особам,   соціальні  послуги  в  обсягах, визначених державними стандартами, можуть  надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від  доходу  таких  осіб  у  порядку  визначеному Кабінетом Міністрів України.

Соціальні   послуги   понад   обсяги,   визначені  державними стандартами,  надаються  за  плату. Порядок регулювання тарифів на соціальні   послуги   встановлюється  Кабінетом Міністрів України.

Фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і  виплачуються  компенсаційні виплати в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

 

Об’єкт інформаційної послуг: 
Громадянам України
Категорія: 
Соціальний захист

Остання зміна сторінки: 24-01-2019 18:44