Розпочато інвентаризацію поліхлорованих дифенілів

Поліхлоровані дифеніли (ПХД) є стійкими органічними забруднювачами і токсичними речовинами, що негативно впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище. Вони зустрічаються всюди: в маслонаповненому електрообладнанні, флуоресціюючих речовин освітлювальних приладів, деяких лаках, фарбах, і навіть харчових продуктах.
22 травня 2001 року в Швеції уряди понад 100 країн світу, включаючи Україну, прийняли Стокгольмську конвенцію про стійкі органічні забруднювачі з метою їх скорочення і повного припинення виробництва, зберігання, використання та викидів. Сьогодні вже 179 країн світу є Сторонами Стокгольмської Конвенції.
Наразі в Україні виявлено понад 3000 тон ПХД. Згідно з умовами Стокгольмської конвенції усунути ці об’єми ПХД необхідно до 2028 року.
Відтак, Кабінетом Міністрів України 25.07.2012 прийнято відповідне розпорядження № 589-р, у якому затверджено план заходів із виконання вимог Стокгольмської конвенції. Наразі Мінприроди здійснює заходи зі створення Національного реєстру об’єктів, на яких виявлено обладнання і відходи, що містять поліхлоровані дифеніли (ПХД). Ці заходи включають складання відповідних баз даних  на основі документів первинного обліку, безпосереднє обстеження об’єктів, а також визначення за результатами обстежень пріоритетних заходів із усунення ризиків.
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації просить суб’єктів господарювання надати інформацію щодо об’єктів, на яких виявлено обладнання та відходи, що містять ПХД, а також на яких доцільно обстежити обладнання на можливе забруднення ПХД, що дасть змогу забезпечити належне планування та виконання робіт із першочергового їх очищення за рахунок коштів, передбачених на реалізацію Плану заходів із виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. Інформацію просимо надати до 20.02.2018 на електронну адресу central@ecozakarpat.gov.ua за формою згідно із вкладеннями.
Довідково. У 2003 році в Україні вже проводилася інвентаризація ПХД за разовими формами статистичної звітності. Звітність стосувалася тільки електротехнічного обладнання з концентрованими ПХД. Однак, відповідно до зобов’язань України, що випливають із її членства у Стокгольмській конвенції про стійкі органічні забруднювачі, виведенню та знешкодженню підлягає і обладнання, у якому вміст ПХД перевищує 0,005%.
Додатки: 1. Методичні настанови щодо проведення інвентаризації поліхлорованих дифенілів в Україні;
2. Форми надання інформації.

Форма № 1

Форма № 2

Остання зміна сторінки: 02-02-2018 11:22