До уваги фермерських господарств, які утримують від 5 корів молочного напряму продуктивності! Державна підтримка.

Відповідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                     7 лютого 2018 р. № 106 (із змінами від 3 червня  2020 року № 447) передбачено спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Відповідно пункту 113 Порядку:

 Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності надається на безповоротній основі фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень але не більше 250 000 гривень.

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства до 1 жовтня (станом на 1 липня поточного року) подають до Мінекономіки документи у паперовій або електронній формі, а саме:

-   заявка;

-  копія статуту фермерського господарства чи договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства;

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

- довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

- довідку, видану Укрдержфондом в довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості;

- довідка про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фермерському господарству у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Наголошуємо, що документи подаються до комісії Мінекономіки.

Контакт для консультацій: Михайленко В. М.(v.mykhailenko@me.gov.ua)

Остання зміна сторінки: 25-06-2020 15:48