ДО ВІДОМА ФЕРМЕРІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Доводимо до Вашого відома, що Кабінетом Міністрів України внесені зміни Постановою №911 від 24.10.2018 року до постанови №106 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств. Фінансова підтримка надається на безповоротній основі (субсидії) фермерським господарствам за такими напрямками:

Для новостворених фермерських господарств

(перші три роки після створення, але не раніше 1 січня 2016 р.)

1. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

Для всіх інших фермерських господарств (крім новостворених)

1. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 
5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на одного члена фермерського господарства (який станом на 1 січня 2018 р. був та на період отримання бюджетної субсидії є членом фермерського господарства). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 30000 гривень.

Щоб отримати вищезазначену субсидію фермерському господарству необхідно подати до Закарпатського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств наступні документи:

Новоствореним фермерським господарствам для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь у розмірі 3 000 грн. на 1 гектар:

- Заявку на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь 
(1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам (встановленої форми *);

- Копію Статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

- Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб про те, що стосовно господарства не порушено справу про банкрутство, не перебуває на стадії ліквідації, не визнано банкрутом;

- Копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за останній квартал;

- Довідку ДФС про відсутність заборгованості перед державним та місцевим бюджетами, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- Довідку з банку про реквізити поточного банківського рахунку фермерського господарства.

- Паспорт та ідентифікаційний код голови фермерського господарства;

- Згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Фермерським господарствам для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму з розрахунку на одного члена фермерського господарства:

- Заявку на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь 
(1 гектар) – фермерським господарствам (встановленої форми*);

- Копію Статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

- Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб про те, що стосовно господарства не порушено справу про банкрутство, не перебуває на стадії ліквідації, не визнано банкрутом;

- Копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за останній квартал;

- Довідку ДФС про відсутність заборгованості перед державним та місцевим бюджетами, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- Довідку з банку про реквізити поточного банківського рахунку фермерського господарства.

- Паспорт та ідентифікаційний код голови фермерського господарства;

- Згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Примiтка. При собi мати оригiнали документiв та печатку фермерського господарства (у разі наявності). Копiї поданих документiв повиннi бути засвiдченi головою фермерського господарства.

*Форма заявки визначається Мінагрополітики. Про її затвердження буде повідомлено додатково.

Участь можуть взяти:

- фермерські господарства, які не мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями та перед бюджетом по сплаті податків та зборів;

- фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення

Остання зміна сторінки: 26-11-2018 16:41