Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень - квітень 2018 року

Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень - березень 2021 року

Впродовж січня - березня 2021 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1 465,1 млн грн, що становить 106,0 відс. до відповідного показника  січня - березня 2020 року або більше на 82,7 млн  гривень.

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1 385,6 млн  грн, що складає
108,4 відс. до відповідного показника січня - березня 2020 року або більше на 107,0 млн  гривень.

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 79,5 млн  грн, що становить 76,6 відс. до відповідного показника січня – березня 2020 року або менше на  24,3 млн  гривень.

Також місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 363,3 млн грн та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 68,3 млн  гривень.

З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі  982,3 млн гривень.

Зокрема отримано такі субвенції:

- освітня –  901,1 млн  грн;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах –  47,5  млн  грн;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 31,4 млн  грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2,3 млн  гривень.

Видатки місцевих бюджетів у січні - березні 2021 року становили
2 508,5 млн грн, з них по загальному фонду – 2 381,6 млн грн, по спеціальному фонду  –   126,9 млн гривень.

У структурі видатків загального фонду бюджету області за галузевою ознакою основну питому вагу займали видатки на соціально-культурну сферу та соціальне забезпечення – 82,7 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 71,6 відс. (або 1 705,4 млн грн), охорону здоров’я – 3,2 відс. (74,9 млн грн), соціальний захист та соціальне забезпечення населення –
3,6 відс. (85,0 млн грн), культуру і мистецтво – 2,9 відс. (69,5 млн грн),  фізичну культуру і спорт  – 1,4 відс. (33,9 млн  гривень).

Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав
2 100,4 млн грн або 88,2 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 1 947,0 млн грн, енергоносії та комунальні послуги  – 94,4 млн грн, медикаменти – 0,4 млн грн,  продукти харчування – 17,5 млн. грн, соціальне забезпечення – 41,1 млн гривень.
У  січні - березні 2021 року видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 126,9 млн грн, зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 40,5 млн грн, транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства – 30,6 млн грн, будівництва та регіонального розвитку – 24,5 млн. грн., житлово-комунального господарства – 6,5 млн грн та органів державного управління – 6,8  млн  гривень.

Остання зміна сторінки: 28-04-2021 16:38

Дивіться також