Інформація про департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адміністрації

88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4; тел. 0312615305 (приймальна/телефон довіри); 0312615305; 0312612918, 0312616674; 0312614679; e-mail: economy@carpathia.gov.ua https://www.facebook.com/DERT.ODA  

Директор департаменту економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адміністрації– Давидов Андрій Сергійович
Заступник директора – начальник управління економічного розвитку – Руснак Галина Степанівна 
Основні завдання

Забезпечення реалізації на території області державної політики з питань: економічного та регіонального розвитку; розвитку системи надання адміністративних послуг; промисловості та підприємництва; державної регуляторної та цінової політики; закупівель; торгівлі та побутових послуг; координації роботи щодо управління об’єктами державної власності, суб’єктом управління яких є обласна державна адміністрація; інтелектуальної власності; державної інноваційної політики; системи державної допомоги.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості населення, оплати і належних умов праці; організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Забезпечення реалізації у сфері державної зовнішньоекономічної політики, реалізації у межах області єдиної державної політики у сфері інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства.

Забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням.

Нормативно-правові засади діяльності

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, Регламентом обласної державної адміністрації, а  також Положенням про департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Структура департаменту

До складу департаменту  входять3 управління, які складаються з6  відділів, 1 сектор та відділбухгалтерськогообліку:

Управління економічного розвитку

Відділ розвитку промисловості, торгівлі та підприємництва

Відділ регуляторної та цінової політики

Управління регіонального розвитку

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій

Відділ розвитку територій та стратегічного планування

Управління державних програм та пріоритетних проектів

Відділ впровадження державних програм та контролю за їх виконанням

Відділ взаємодії з територіальними громадами

Сектор управління персоналом та організаційної роботи

Відділ бухгалтерського обліку

Графікприйомугромадян

ПІП, посада

День і час проведенняприйому

Місцепроведення, телефон

 Давидов АндрійСергійович - директор департаменту

Перший, третійвівторокмісяця з 10.00 до 16.00

Департаментекономічного та регіональногорозвитку, торгівлі, залученняінвестицій, забезпеченнявиконаннядержавнихпрограм та контролю за їхвиконаннямоблдержадміністрації 
каб.409 тел. 0312612918

Виїзнийприйом

друга п’ятниця місяця

У приміщеннівідповіднихрайдержадміністрацій

Руснак Галина Степанівна - заступник директора департаменту - начальник управлінняуправлінняекономічногорозвитку

Перша, третя п’ятницямісяця

10.00 до 16.00

Департамент економічного та регіональногорозвитку, торгівлі, залученняінвестицій, забезпеченнявиконаннядержавнихпрограмоблдержадміністрації 
каб.417 тел. 0312616674

Виїзнийприйом: 

перша середа місяця

У приміщеннівідповіднихрайдержадміністрацій

 

Більшдетальнуінформацію про роботу департаменту шукайте у рубриці "Економічний блок"

 
 

Остання зміна сторінки: 09-04-2021 09:51

Дивіться також