Інформація про департамент фінансів облдержадміністрації

88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4; тел.: (0312)612311 (приймальна); факс: (0312)612311; (0312)616751; e-mail: depfin@carpathia.gov.uaZakGFU@i.ua 

Директор департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації – Лазар Петро Данилович.

Заступник директора –  Остафійчук Сергій Миколайович.

Заступник директора – начальник бюджетного управління – Боркулеш Наталія Юріївна.

Департамент фінансів є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і  підконтрольний Міністерству фінансів України.

Основні завдання

– забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;

– складання розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд обласної державної адміністрації;

– підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території області;

– розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

– здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Нормативно-правові засади діяльності

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією, Бюджетним кодексом та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також Положенням про департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації.

Графік прийому громадян

Прізвище, ім’я, по батькові

День проведення прийому громадян

Місце проведення

ЛАЗАР Петро Данилович (директор департаменту)

Перший, другий вівторок місяця

Департамент фінансів (каб. 482 а)

Виїзний прийом: 
перша п’ятниця,
третій вівторок місяця

У приміщенні місцевого фінансо-вого органу

 ОСТАФІЙЧУК Сергій Миколайович
(заступник директора)

Друга, третя середа місяця

Департамент фінансів (каб. 482 б)

Виїзний прийом:
перший вівторок, третя п’ятниця місяця

У приміщенні місцевого фінансо-вого органу

 БОРКУЛЕШ Наталія Юріївна
(заступник директора - начальник бюджетного управління)

Третій, четвертий четвер місяця

Департамент фінансів (каб. 484)

Виїзний прийом:
перший вівторок, третя п’ятниця місяця

У приміщенні місцевого фінансо-вого органу

 

Примітка:
- прийом громадян проводиться з 10.00 до 13.00 години за адресою:

м.Ужгород, пл.Народна, 4, департамент фінансів облдержадміністрації, кабінети №№ 482а, 482б, 484 (тел. 61-23-11)

 

 

Остання зміна сторінки: 23-03-2021 15:55