Інформація про департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

88000 м. Ужгород пл. Народна, 4, к.220, 222, 224, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38207692, e-mail  vn_pol@carpathia.gov.uaoda-press@ukrpost.ua

Керівництво управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Посада

П.І.П

телефон

Директор департаменту

 

роб.тел. 0312-69-61-30

 
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу:

Закони України „Про друковані засоби масової інформації(пресу) в Україні”, „Про інформацію”, „Про видавничу справу”, „Про рекламу”, „Про інформаційні агентства”, "Про політичні партії в Україні","Про об'єднання громадян".

Основними завданнями управління є (відповідно до Положення про департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю):

- участь у формуванні та реалізації державної політики у  сфері розвитку громадянського суспільства;
- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та  розвитку інформаційного суспільства;
- здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, книговидання та книгорозповсюдження;
- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;
- запровадження ефективного механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з місцевими органами виконавчої влади на засадах партнерства і взаємної відповідальності.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) вживає у межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;
2) здійснює заходи щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, книговидання та книгорозповсюдження;
3) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації;
4) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

5) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;
6) забезпечує взаємодію держадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;
7) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону;
8) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;
9) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними  підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону тощо;
10) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;
11) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;
12) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
13) забезпечує інформаційне наповнення офіційних сторінок Інтернету облдержадміністрації та оприлюднення в Інтернеті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;
14) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;
15) здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації;
16) вживає у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;
17) включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;
18) надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;
19) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи, сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері;
20) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм  розвитку сфери  інформації та видавничої справи;
21) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;
22) вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;
23) бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи, комунікацій з громадськістю;
24) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;
25) організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;
26) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
27) готує  пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку з питань, що належать до його компетенції;
28) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;
29) організовує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;
30) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

управління має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики (за згодою) – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому законодавством порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;
- готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Графік прийому громадян

П.І.Б

Посада

Дні прийому

Місце проведення

 

 

 

 

 

1.

 

Начальник управління

Перший, третій вівторок місяця

Каб. 235

 

 

 

Другий вівторок місяця виїзний прийом

 

 

 

 

2.

ПОПОВИЧ Олексій Іванович

Заступник начальника управління

Другий, четвертій понеділок місяця

Каб. 235

 

 

 

Друга середа місяця виїзний прийом

 

 

 

 

3.

 

 

Перша, третя середа місяця

Каб. 287

 

 

 

Другий четвер місяця виїзний прийом

 

«Пряма телефонна лінія» – 69-61-32
«Телефон довіри» – 69-61-31

Остання зміна сторінки: 24-03-2021 10:49

Дивіться також