Інформація про стан виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік

Відповідно до підпункту 4.2 пункту 4 розпорядження обласної державної адміністрації від 24 лютого 2020 року № 111 „Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік” відділ запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації інформує про стан виконання заходів Програми протягом 2020 року.
Згідно із статтею 19 Закону України „Про запобігання корупції” з урахуванням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням НАЗК від 8 грудня 2017 року № 1379, розпорядженням в. о. голови обласної державної адміністрації від 24.02.2020 року № 111 затверджено Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік, яку погоджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 19.03.2020 року № 107/20 „Про погодження антикорупційної  програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік”.
З метою поширення інформації серед громадськості щодо проведення заходів з реалізації державної антикорупційної політики, антикорупційна програма Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік розміщена на офіційному веб-порталі облдержадміністрації у розділах „Нормативна база” та „Антикорупційна діяльність”. Крім того, інформація про стан виконання заходів Програми до 15 числа щоквартально розміщується на веб-порталі облдержадміністрації у розділі „Антикорупційна діяльність”.
Керівником апарату облдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації видано відповідні розпорядчі документи, якими затверджено внутрішні плани заходів з реалізації Антикорупційної програми Закарпатської облдержадміністрації на 2020 рік, визначено відповідальних за проведення заходів щодо запобігання проявам корупції осіб, які проходили навчання та підвищення кваліфікації з цих питань. До відома державних службовців доведено правила поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та попереджено про спеціальні обмеження під час проходження служби. З претендентами на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання вимог законів України „Про державну службу”, „Про запобігання корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 „Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців”.
З метою мінімізації корупційних ризиків, відкритості і прозорості, запобігання корупційним проявам під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до Закону України „Про державну службу” та постанови КМУ 25.03.2016 № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” в облдержадміністрації керівником апарату та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та проводиться активна роз’яснювальна робота з членами комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” і „В” та працівниками відділу управління персоналом та нагород апарату облдержадміністрації, на яких покладено функції з організації проведення конкурсів. Зокрема, працівниками відділу управління персоналом та нагород апарату, відповідальними особами по роботі з персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації здійснюється контроль за недопущенням обставин, що можуть призвести до порушень антикорупційного законодавства, до призначення особи на державну службу. Особи, які претендують на посади державної служби, під особистий підпис ознайомлюються з спеціальними обмеженнями встановленими законами України „Про державну службу” та „Про запобігання корупції”.
Протягом 2020 року забезпечено реалізацію громадянами України права рівного доступу до державної служби відповідно до особистих якостей і досягнень, залучення на державну службу фахових працівників. Підготовлено 5 проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та 1 проект наказу керівника апарату облдержадміністрації щодо оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”. 
Відповідно до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020  № 290, оголошено вісім доборів на заміщення  вакантних посад державної служби категорій „Б” та  чотири категорії „В”.
Відповідно до статей 56 – 58 Закону України „Про  запобігання  корупції”, Закону України „Про очищення влади”, постанови КМУ 25.03.2015 № 171 „Про Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком” протягом 2020 року організаційно забезпечено проведення 16 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.
З метою підвищення ефективності координації здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, забезпечення належного рівня взаємодії з правоохоронними органами області у кожному структурному підрозділі облдержадміністрації та райдержадміністрацій визначено відповідальну (особу), який (яка) забезпечує контроль за здійсненням заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та своєчасного подання Е - декларацій. Про результати проведеної роботи з цих питань щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує відділ запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації, який аналізує та узагальнює отриману інформацію з метою подальшого інформування керівництва ОДА. 
З метою реалізації статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”, вжито невідкладних заходів щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування державними службовцями, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
Для завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування (з 01 січня 2020 року) керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, відділом було підготовлено та скеровано відповідні листи з цих питань, а саме: щодо своєчасного подання Е-декларацій (03.01.2020 № 06-17/24), щодо заповнення декларацій із врахуванням змін, пов’язаних із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства (15.01.2020 № 06-17/110), роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю (03.03.2020  № 06-17/628), щодо повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання Е-декларацій (06.03.2020 р. № 06-17/677), щодо Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19.2020)” від 17 березня 2020 року № 530-ІХ, яким внесено зміни до Закону України „Про запобігання корупції”, згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення, а також Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про запобігання корупції” від 04 березня 2020 року № 524-ІХ (набрав чинності 20.03.2020 р.), яким змінено правила подання щорічних декларацій за 2019 рік, звужено коло суб’єктів декларування та перелік об’єктів декларування (23.03.2020 р. № 06-17/775), роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.08.2020 року № 9 „Щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади” (лист відділу від 29.09.2020 № 01-18/157), щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані відповідно до ч.2 статті 52 Закону України „Про запобігання корупції” (лист відділу від 28.10.2020 № № 01-18/178), щодо звітування підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрацій (лист ОДА від 28.10.2020 № № 06-12/8007), щодо правового статусу антикорупційного уповноваженого в юридичних особах (лист ОДА від 18.11.2020 № № 06-11/8305, про участь уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в анонімному опитуванні (лист ОДА від 17.12.2020 №  06-17/3308).
Також, 29 січня 2020 року за участі представників Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано – Франківськ та Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях, відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  проведено семінар-тренінг для уповноважених (відповідальних) осіб за здійсненням заходів з питань запобігання та виявлення корупції, щодо подання е – декларацій у 2020 році. Участь у семінарі прийняли (усього) 57 осіб апарату, структурних підрозділів ОДА та РДА. Інформацію щодо проведення заходу розміщено на офіційному веб – сайті облдержадміністрації у розділі новини.
З метою роз’яснення окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю щодо подання декларацій особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації надіслано відповідного листа (06.03.2020 № 06-17/677), які відповідно до частини 2 статті 49 (Встановлення своєчасності подання декларацій) Закону України „Про запобігання корупції” зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.
З метою здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України „Про запобігання корупції”, виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2020 рік  в частині своєчасності подання, встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання щорічних декларацій суб’єктами декларування за 2019 рік, відділом було надіслано листа керівнику апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації від 23.03.2020 № 06-17/775, відповідно до якого вищезазначені підрозділи про результати подання декларацій повинні поінформувати відділ запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації до 10.06.2020 згідно із розробленою формою звітності. Така інформація надійшла від керівника апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. Згідно до надісланої інформації подали Е-декларації 416 осіб. 
Керівнику апарату облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації надіслано листа, що набрання чинності наказу НАЗК від 19.05.2020               №  204/20 „Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” та ознайомлення під розпис працівників у підпорядкованих підрозділах із вимогами абзацу 2 частини 2 Закону України „Про запобігання корупції” перед  звільненням (лист ОДА від 30.06.2020 № 06-17/1547, лист відділу від 08.09.2020 № 01-18/148), щодо основних етапів притягнення до відповідальності у разі недостовірного декларування доходів чи майна (лист відділу від 19.10.2020 № 01-18/1712).
Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 плану заходів з виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік затвердженої розпорядженням облдержадміністрації 24.02.2020 № 111, відділом запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації здійснено моніторинг адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень скоєних державними службовцями та посадовими особами на яких поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції”. З метою вжиття додаткових превентивних заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, врегулювання конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України під час виконання службових повноважень, недопущення скоєння адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень працівниками апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації, інформацію про стан протидії корупції на території області надіслано керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації (лист відділу від 10.09.2020 № 01-18/151).
З метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства, недопущення скоєння корупційних правопорушень, вжиття додаткових превентивних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України керівників апарату, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій  ознайомлено із вимогами законів України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції” від 2 жовтня 2019 року № 140-IХ, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про запобігання корупції” від 04 березня 2020 року № 524-ІХ, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19.2020)” від 17 березня 2020 року № 530-ІХ.(лист ОДА від 23.03.2020 № 06-17/775), Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі корпоративних прав в управління” від 02 вересня 2020 року (лист відділу від 01.10.2020 № 01-18/160). Інформацію про внесення змін до Законів розміщено на головній сторінці веб-сайту облдержадміністрації та розділі „Антикорупційна діяльність”. 
Відповідно до графіку проведення навчань передбачених Антикорупційною програмою,       11 серпня 2020 року в облдержадміністрації проведено навчання щодо проведення закупівель відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі”.
З метою вивчення ситуації щодо стану корупції, сприяння своєчасному запобіганню, виявленню та протидії можливим корупційним проявам, недопущення скоєння корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у період з 9 вересня по 15 жовтня 2020 року в апараті та  структурних підрозділів облдержадміністрації  проведено анонімне анкетування з питань запобігання і виявлення корупції (лист ОДА від 09.09.2020 № 06-17/2323). Відповідно до листа НАЗК від 14.12.2020  № 22-03/66175/20 працівники облдержадміністрації та райдержадміністрацій прийняли участь в анонімному опитуванні „Антикорупційна доброчесність 2020”.
Проводиться робота з попередження умов, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату облдержадміністрації шляхом проведення з ними роз’яснювальної роботи відповідно до норм антикорупційного законодавства.
З метою формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень, вжиття превентивних заходів, використання у роботі посадовими особами апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.07.2020 № 377 затверджено „Порядок організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Закарпатській обласній державній адміністрації”, яке надіслано до виконання керівнику апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації. Координацію роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в облдержадміністрації покладено на відділ запобігання і виявлення корупції ОДА.
Також, надіслано листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.09.2020 року № 32-07/49923/20 щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в закладах освіти, які знаходяться в їх підпорядкуванні (лист відділу від 22.09.2020 № 01-18/155). 
Крім того, працівники облдержадміністрації беруть участь у навчаннях, короткострокових семінарах, онлайн-навчаннях у дистанційному форматі, вебінарах, курсах та круглих столах з питань роз’яснення законодавства щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Так, у період з 7 по 25 вересня 2020 року 20 державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які займають посади категорії „Б”, пройшли навчання з підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою у тому числі з питань запобігання корупції у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Також, 7 працівників служби у справах дітей облдержадміністрації у вересні 2020 року пройшли онлайн-курс НАЗК „Декларуй доброчесно”, про що отримали відповідні сертифікати.
Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 12.10.2020 року № 119-р „Про погодження програм підвищення кваліфікаціїˮ у жовтні 2020 року, 122 працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації пройшли онлайн-навчання у Державному вищому навчальному закладі „Ужгородський національний університетˮ за спеціальною професійною (сертифікатною) з (20 по 30) та спеціальною короткостроковою з (19 по 21) Програмою підвищення кваліфікації державних службовців Закарпатської обласної державної адміністрації на тему: „Актуальні питання реалізації ефективної діяльності працівників Закарпатської ОДА” (затверджені засіданням Вченої ради ДВНЗ „УжНУˮ від 17 жовтня 2020р. № 6), про що отримали відповідні сертифікати. Дані програми включали також лекційні заняття з питань антикорупційного законодавства.
З метою забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства, виконання вимог статей 53-58 Закону України „Про запобігання корупції”, недопущення скоєння корупційних правопорушень працівниками, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, керівникам районних державних адміністрацій, апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації було  надіслано відповідного листа з цих питань.
Відповідно до частини четвертої статті 53 та частини першої статті 53-1 Закону України „Про запобігання корупції” щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, на головній сторінці веб – сайту обласної державної адміністрації розміщено рубрику „Повідом про корупцію”. З метою забезпечення умов для повідомлення про порушення вимог Закону іншою особою через спеціальну (окрему) телефонну лінію за номером (0312) 696149, а також вказана окрема електронна скринька antikor@carpathia.gov.ua для звернення електронним листом про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції”.
З метою визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень  про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, перевірки та належного реагування на такі повідомлення відповідно до вимог статті 532 Закону України розпорядженням голови облдержадміністрації  від 26.05.2020 року № 276 затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Закарпатській обласній державній адміністрації. Протягом звітного періоду  до облдержадміністрації повідомлень щодо порушень вимог Закону України „Про запобігання корупції” вчинених посадовими особами облдержадміністрації від викривачів не надходило.
Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.11.2020 року № 21-04/60090/20 облдержадміністрацією надіслано інформацію та копії документів до НАЗК щодо моніторингу виконання Закону України „Про запобігання корупції” у сфері захисту викривачів (лист ОДА від 17.11.2020 № № 06-11/8205).
Під час проведення нарад із заступниками голови облдержадміністрації, керівником апарату та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, голова облдержадміністрації постійно наголошує на необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства України. 
Юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації готуються висновки за результатами проведення юридичної експертизи розпоряджень облдержадміністрації, що підлягають державній реєстрації у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), на наявність у проектах розпоряджень норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.  
Протягом 2020 року подано на державну реєстрацію та відповідно зареєстровано 4 розпорядження облдержадміністрації. Фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень посадовими особами апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації не виявлено.
На виконання постанови КМУ від 17.01.2018 № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”, відповідного розпорядження ОДА від 08.06.2018 № 365 з метою виявлення,запобігання та недопущення скоєння корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, відділом запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації забезпечено візування проектів наказів апарату та розпоряджень облдержадміністрації.
Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” в облдержадміністрації видано відповідні розпорядження з цих питань. Згідно із розпорядженням облдержадміністрації 27.11.2017 № 632 ,,Про забезпечення доступу до публічної інформації” відділ документообігу та контролю апарату облдержадміністрації визначено відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, що надійшли на ім’я голови, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації.
Забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, щодо дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації шляхом надання інформації за запитами, що надходять до ОДА відповідно до цього закону.
Протягом 2020 року обласною державною адміністрацією отримано 501 запит на інформацію, з них 314 - від фізичних осіб, 116-від юридичних осіб, 68-від представників засобів масової інформації, 3-від об’єднань громадян без статусу юридичної особи. 
Проаналізувавши та систематизувавши запити на інформацію, які надійшли на адресу облдержадміністрації, визначено види запитуваної інформації за змістом: правова інформація, інформація про особу, стан довкілля, інформація довідково-енциклопедичного характеру, інші питання. 
За результатами розгляду запитів на інформацію 398 запитів задоволено, 96-надіслано належним розпорядникам інформації, 7 - відмовлено. Кожний запит на отримання публічної інформації розглядається  з наданням обґрунтованої відповіді, без порушення строків виконання. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
На веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій в установленому порядку забезпечується своєчасне оприлюднення проектів розпорядчих документів, що підлягають обговоренню. Систематично та оперативно оновлюється інформація про діяльність структурних підрозділів. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації в рубриці „Публічна інформація” щомісяця оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію.
Відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України           від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою забезпечення належного розгляду звернень і організації особистого прийому громадян, розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.07.2020 року № 380 затверджено графік особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації. 
Протягом 2020 року до  облдержадміністрації надійшло – 4 846 звернень громадян, з них: усних – 745, письмових – 4 101. Також функціонує пряма телефонна лінія „Запитай у влади” та телефон довіри, під час проведення яких звернулося 505 осіб. Кожне звернення своєчасно розглянуто з наданням обґрунтованої відповіді, без порушення строків виконання.
З метою підвищення якості та спрощення процедури надання адміністративних послуг в рамках виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації за рахунок обласного бюджету закуплено ПЗ „Універсам Послуг” для 13 центрів надання адміністративних послуг при райдержадміністраціях, яке дозволило автоматизувати робочі місця адміністраторів. Разом з тим, в містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах такі електронні системи закуплено самостійно в межах  Програми Європейського Союзу “U-LEAD з Європою” – напрям покращення якості надання адміністративних послуг для населення, що надає підтримку створенню і модернізації центрів надання адміністративних послуг в містах, селищах і селах України, насамперед в об’єднаних територіальних громадах.
Електронна система черговості прийому громадян запроваджена у м. Ужгород, м. Хуст,  Тячівській та Полянській територіальних громадах. 
Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання,  ознайомитися з інформаційними та технологічними картками, а також із вичерпним переліком необхідних документів для отримання адміністративної послуги на офіційних веб-порталах ЦНАПів. Крім того, інформація про роботу ЦНАП відображена у Реєстрі адміністративних послуг, розміщеного на офіційному веб-порталі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
З метою забезпечення комфортних умов для надання адміністративних послуг в області функціонує 24 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), з них 13 у райдержадміністраціях, 5 у містах обласного значення, 1 в м. Рахів, 4 в об’єднаних територіальних громадах (Перечинській, Тячівській, Вільховецькій, Оноківській, Батівській та Полянській).
За даними моніторингу діяльності протягом 2020 року ЦНАПами Закарпатської області було надано 230292 адміністративні послуги, з яких ЦНАПами в містах обласного значення – 106029, ЦНАПом м. Рахів – 16440, ЦНАПами ОТГ (Перечинській, Тячівській, Вільховецькій, Батівській, Оноківській та Полянській) – 31706 та ЦНАПами при райдержадміністраціях – 76117.
На сьогодні ЦНАПи області працюють з урахування рекомендацій профілактичних заходів в умовах карантину. Зазначені рекомендації доведено всім керівникам ЦНАПів області та керівникам органу, який прийняв рішення про утворення такого центру.
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації здійснює моніторинг впровадження системи закупівель, надає консультації та організовує навчання членів тендерних комітетів та уповноважених осіб.
На виконання вимог Закону України „Про публічні закупівлі” проводиться цілеспрямована робота щодо впровадження реформи електронних закупівель на території Закарпатської області.
Протягом звітнього періоду було вжито комплекс організаційно-практичних заходів, направлених на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, їх економного витрачання, подолання корупції у сфері публічних закупівель, створення конкурентного середовища при проведенні торгів. 
Під час проведення публічних закупівель замовники області дотримуються принципів прозорості і доступності інформації про закупівлі та підзвітності, шляхом оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу річних планів закупівель, використання електронної системи закупівель з метою відбору постачальника та проведення закупівель через електронну систему „ProZorro”. У відповідності до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 21.05.2020 № 265  „Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг” проведено аналіз здійснення в області закупівель у електронній системі закупівель „ProZorro” за  ІV квартал 2020 року. 
За результатами даних системи електронних державних закупівель „ProZorro” за звітній період 1,11 тис. замовниками нашої області проведено 35,45  тис. процедур, з яких 33,59 тис.  успішно завершено на очікувану вартість 1,99 млрд. грн., та в яких взяли участь 5,85 тис. учасників, економія становить 95,26 млн. грн.
Економія коштів в закупівлях, що успішно завершились у звітньому періоді склала 95,26 млн. грн., при цьому економія в надпорогових закупівлях склала 75,99 млн. грн., а в допорогових закупівлях  - 19,27 млн. грн. 147 організаторами нашої області було укладено 1,19 тис. договорів на загальну суму 321,93 млн. грн на придбання товарів, робіт чи послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України.
За результатом аналізу використання електронної системи закупівель замовниками області можна констатувати, що кількість та очікувана вартість завершених закупівель продовжують зростати. Крім того, спостерігається збільшення  кількості  організаторів закупівель та  учасників, що може  свідчити про розширення кола користувачів системи і  є позитивним показником підвищення відкритості, доступності та конкурентності закупівель, які здійснюються із використанням системи.
З метою підвищення якості організації публічних закупівель, мінімізації ризиків та можливих порушень вимог нормативних документів у цій сфері департамент економічного розвитку і торгівлі постійно надає замовникам методологічну допомогу, інформує про новини у законодавстві, важливі події, організовує семінари – навчання як для замовників так і для учасників торгів. 
Так, 23 грудня 2020 року в облдержадміністрації було проведено онлайн – зустріч з представниками влади, бізнесу та експертами Громадської організації „Центру громадського моніторингу та досліджень”  щодо запуску в 2021 році навчальної програми для представників органів державної влади та  місцевого самоврядування, які нещодавно стали або мають намір стати у майбутньому уповноваженими особами і займатись закупівлями професійно. 
Крім того, на офіційному сайті облдержадміністрації та Центру підтримки підприємництва розміщується щотижнево інформація про найбільш актуальні тендери Закарпаття.
На веб-сайті облдержадміністрації для керівництва та використання замовниками в роботі розміщені, зокрема, актуальні нормативно-правові акти з питань публічних закупівель; рекомендації щодо практичних питань планування закупівель.
Відділом запобігання і виявлення корупції здійснено моніторинг кількісних показників корупції в області, скоєних державними службовцями та посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до звіту „Про стан протидії корупції” (форма № 1-КОР) спеціальними суб’єктами протидії корупції протягом 2020 року складено 370 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, які направлено до суду.
За результатами розгляду 283-х протоколів судами області по 166 протоколах правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на суму 150 815 гривень: 157 – порушення вимог фінансового контролю, 9 – порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. 
Закрито адміністративних справ – 117, за відсутністю події і складу правопорушення – 19, у зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадськості або малозначністю правопорушення – 28, у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення – 63, у зв’язку із передачею матеріалів прокурору або органу розслідування в порядку ст.253 КУпАП. 
Залишок не розглянутих у судах протоколів на кінець звітного періоду – 90. З числа 166 осіб притягнутих до відповідальності: 82 – депутати сільських, селищних, міських, районних рад, 27 – органів внутрішніх справ, 4 – органів цивільного захисту, 3 – Збройних Сил України, 1 – державної прикордонної служби, 13 – юридичних осіб публічного права, 11 – посадові та службові особи інших органів державної влади.
Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації до відповідальності за вчинення адміністративних корупційних правопорушень не притягались. 
Відповідно до статті 59 Закону України „Про запобігання корупції”, листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.05.2020 року № 22-03/15950/20 керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації надіслано листа керівництва облдержадміністрації щодо інформування службою управління персоналом апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації Національного агентства про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення на працівників у підпорядкованих підрозділах відповідно до встановленого Порядку (лист ОДА № 3352/06-11 від 25.05.2020). Так, департаментом освіти і науки облдержадміністрації надіслано інформацію про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення на головного спеціаліста департаменту, а саме про порушення пункту 2 частини першої статті 46 Закону України „Про запобігання корупції” (лист департаменту від 18.11.2020 № 01-17/2763).
Здійснено ряд заходів з проведення роз’яснень щодо змін в антикорупційному законодавстві. Зокрема, на офіційному веб – сайті (Розділ – Антикорупційна діяльність) облдержадміністрації розміщено інформацію про найбільш актуальні законодавчі акти щодо запобігання корупції та зобов’язано керівників структурних підрозділів ОДА постійно оновлювати відповідні веб – сайти у підпорядкованих підрозділах.
З метою формування антикорупційного світогляду закладами освіти велика увага приділяється просвітницькій роботі з учнями щодо нетерпимості до проявів корупції. Формування антикорупційної правосвідомості підростаючого покоління відбувається шляхом удосконалення правової освіти учнів, яка спрямована на формування освіченості, уміння оперувати правовими знаннями, здатності діяти відповідно до вимог права і закону.
Система сформованих в учнів антикорупційних ідей, поглядів та міркувань має позитивно сприяти виявленню ними своєї громадянської позиції щодо недопущення зловживання владою або службовим становищем представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Нетерпимість до корупції є наскрізним принципом реалізації освітніх програм, роботи з учнями та їх близькими, загальної політики закладів освіти та щоденної поведінки їх працівників.
У закладах загальної середньої освіти з метою ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства і врегулювання конфлікту інтересів у вересні проведено вивчення на уроках правознавства та предмета „Громадянська освіта” питань, пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за вчинення корупційних правопорушень.
Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти під час курсів підвищення кваліфікації постійно звертається увага вчителів, керівників  закладів освіти на дотримання норм Закону України „Про запобігання корупції”, щодо використання службового становища, роботи  близьких осіб, алгоритму дій керівника закладу освіти у зв’язку зі встановленням наявності конфлікту інтересів тощо. Таким чином, у закладах освіти області проводиться певна робота щодо вивчення питань, пов'язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупційні діяння.
Для інформування громадськості про свою діяльність органами виконавчої влади проводяться різноманітні за формою інформаційні заходи за участі представників мас-медіа, особисті та виїзні прийоми громадян, телефонні „гарячі лінії”, ведеться співпраця з іміджевими виданнями, а також обласне керівництво активно бере участь у суспільно-політичних програмах на загальнодержавних, місцевих теле - та радіоканалах.
З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадян до участі в антикорупційній діяльності, в області проводиться системна роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів, пов’язаних із запобіганням корупції, стратегічною метою якої є реалізація засад державної антикорупційної політики в Україні, дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення гарантованих прав людини та громадянина на території держави. На офіційних веб - порталі ОДА є відповідні банери та рубрики з висвітлення зазначеної тематики. У регіональній пресі здійснюється інформаційний супровід проведення реформ та інформування про заходи із запобігання та протидії  корупції.
Аналіз матеріалів засобів масової інформації області свідчить про систематичне висвітлення теми боротьби з корупцією. Електронні та друковані ЗМІ систематично висвітлюють питання здійснення органами місцевої виконавчої влади заходів, пов'язаних із запобіганням і протидією корупції та корупційними правопорушеннями.
Зокрема, газета  „Новини Закарпаття” опублікувала матеріали „Екскерівник підрозділу Антимонопольного комітету постане перед судом” (№38  від 19.09.2020), „Землю – за хабар”  (№37  від 12.09.2020),  „Посадовець брав хабарі за оформлення документів”  (№35  від 29.08.2020), „Голова ОТГ вимагав  „відкат” у 80 тис. грн  і попався (№46  від 14.11.2020); „РІО” – „На Закарпатті правоохоронці затримали на хабарі чиновника Держгеокадастру” (№37 від 12.08.2020), „СБУ викрила посадовця міграційної служби на отриманні хабарів за оформлення документів” (№35 від 29.08.2020), „В Ужгороді  військовий офіцер незаконно отримав півмільйона гривень  за допомогу в оформленні  відряджень в  Конго” (№34 від 22.08.2020), „На хабарі попався інспектор відділу прикордонної служби” (№31  від 01.08.2020), „Чопського прикордонника затримали за хабарництво” (№43 від 23.10.2020), „Закарпатських митників викрито на створенні корупційної схеми під час ввезення до нашої країни автомобілів з іноземною реєстрацією” (№46 від 14.11.2020), „Прокуратура  погодила підозру керівнику Берегівського управління Держгеокадастру  через земельну аферу” (№49 від 05.12.2020).
Для висвітлення ходу, роз’яснення антикорупційного законодавства у електронних засобах масової інформації області використовуються матеріали відео-конференцій, засідань у форматі „круглих столів” за участі керівництва області, депутатів усіх рівнів, сільських та міських голів; відеоролики. Оперативна інформація з цієї тематики регулярно подається Філією НТКУ „Закарпатська регіональна дирекція” у щоденній програмі новин  „Вчасно” та інформаційних програмах мовами національних меншин. Обговорення проблем, пов’язаних з реформуванням та заходами із запобігання та виявлення корупції, проводиться у суспільно-політичних програмах. 
Дана тематика також активно висвітлюється і у програмах телевізійних каналів Закарпатська регіональна дирекція філії ПАТ НСТУ „М – студіо”, „Даніо – 21 канал”, Uzhinform, телеканали „Тиса – 1”, „Перший телеканал ”, „Сіріус”, „UA: Закарпаття” Закарпатської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України  регулярно подають матеріали з даної тематики у новинах та інтерактивних програмах. На офіційних сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій  функціонує електронне консультативне інформування населення про реалізацію державної антикорупційної політики в Україні. 

Остання зміна сторінки: 15-01-2021 13:00