Інформація щодо перспективи впровадження проектів з вирощування культур для енергетичних потреб

На сьогодні в області здійснюється комплекс організаційних заходів щодо забезпечення енергоефективності та впровадження енергозберігаючих технологій. Прем’єр-міністром України на Форумі місцевого самоврядування, який відбувся 5 грудня 2018 року у м. Києві,  увагу місцевих органів виконавчої влади звернуто на необхідність здійснення, в межах повноважень, у відповідному регіоні енергозберігаючих заходів та технологій, зокрема шляхом сприяння наданню суб’єктам господарювання у порядку, визначеному законодавством, у користування земельних ділянок з метою впровадження проектів з вирощування культур для енергетичних потреб.
За підтримки Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України в цьому році на території області впроваджуються необхідні енергозберігаючі заходи та технології. З метою посилення зацікавленості інвесторів у впровадженні таких проектів Державним агентством запропоновано розробити місцеві програми підтримки, розглянувши можливість часткового фінансування заходів, зокрема, за рахунок коштів екологічного податку. За його інформацією зазначені кошти можуть використовуватися для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення, до яких належить поліпшення малопродуктивних земельних угідь та рекультивація порушених земель, використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель. Державне агентство готове посприяти розробленню відповідної місцевої програми підтримки проектів з вирощування культур для енергетичних потреб.
Як відомо, реалізація проектів, які були розроблені на загальнодержавному рівні, підтверджують той факт, що насадження біомаси є реальним та доцільним процесом, який може бути розширений на комерційному рівні та відігравати потенційно важливу роль й сприяти забезпеченню енергетичних та опалювальних потреб. Збирання біомаси дозволить зберегти ліси та відновити малопродуктивні землі, а також забезпечить дешевшу та більш екологічну альтернативу природному газу.
Зазначеним звертаємо увагу на актуальність реалізації проектів з вирощування енергетичних культур, що сприятиме співпраці з державними органами – чим раніше альтернативна енергетика почне розвиватися, тим швидше держава отримає енергетичну незалежність.

Остання зміна сторінки: 14-05-2019 12:45