Інформація щодо подання декларацій особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Обласна державна адміністрація інформує , що відповідно до статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”   ( далі – Закон)  особи, зазначені у пункті 1, підпунктах  „а” і „в” пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах „а” і „в” пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.
Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким  суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються  декларації, що були подані до Реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до цього Закону.
Декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. 
Відповідно до частини 2 статті 49 (встановлення своєчасності подання декларацій) Закону України „Про запобігання корупції” керівники органів влади та місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. 
У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту.
Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Зазначене повідомлення надсилається відповідним органом окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання. (Рішення НАЗК від 06.09.2016 року № 19 „Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609.
Одночасно роз’яснюємо, що прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких  законів України щодо окремих питань проходження державної служби” від 09.11.2017 № 2190 –VIII не спричиняють припинення головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (лист ОДА від 26.01.2018 року № 270/06-12). 

Остання зміна сторінки: 26-07-2019 13:12