Місцеві органи самоврядування на шляху до підвищення енергоефективності та економії бюджетних коштів

Одним із найоптимальніших способів проведення термомодернізації 
в бюджетних установах є залучення приватних інвесторів (здебільшого ЕСКО) за механізмом енергосервісу.
ЕСКО – це енергосервісна компанія, яка виконує роботи із впровадження енергоефективних заходів таких, як утеплення фасадів, заміна вікон та дверей на енергоефективні, встановлення ІТП (індивідуальний тепловий пункт), модернізація системи опалення тощо.
Енергосервісна компанія – суб’єкт господарювання, що здійснює енергозберігаючі заходи повністю чи частково за рахунок власних, позикових або залучених коштів та забезпечує гарантовано досягнення економії паливно-енергетичних ресурсів і води впродовж терміну реалізації енергоощадних заходів.
Основні етапи реалізації енергосервісного контракту
 

На першому етапі необхідно встановити на яких об’єктах існує потреба у підвищенні рівня енергетичної ефективності та визначити базові рівні енергоспоживання. Це дозволить сформувати базу потенційних об’єктів за якою ЕСКО попередньо зможе оцінити привабливість проектів. 
Базовий рівень енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (далі „ПЕР та ЖКП”) – усереднене значення обсягів річного споживання „ПЕР та ЖКП” (у натуральних показниках) об’єктом енергосервісу 
із зазначенням обсягів споживання кожного виду „ПЕР та ЖКП” середньорічних за три роки, що передують року, в якому здійснюється публічна закупівля енергосервісу.

Під час другого етапу замовник енергосервісу повинен здійснити наступні кроки:
-    підготовка, погодження, затвердження та оприлюднення:
•    змін до річного плану закупівель;
•    оголошення про проведення відкритих торгів;
•    тендерної документації;
-    участь у тендері згідно регламентованих процедур законодавства із публічних закупівель.
На цьому ж етапі, потенційні виконавці енргосервісу (ЕСКО):
- оцінюють потенціал енергозбереження та економічну доцільність можливих енергоефективних заходів;
- здійснюють розрахунок показників ефективності енергосервісних договорів;
- надають свої тендерні пропозиції;
- беруть участь у тендері;
Замовник визначає переможця аукціону за показниками ефективності договору.

На третьому етапі укладається енергосервісний договір з переможцем процедури закупівлі. Замовник енергосервісу здійснює підготовку, супровід та прийняття акту із затвердження істотних умов енергосервісного договору, а також для об’єктів комунальної власності – погодження в структурних підрозділах виконавчого органу, на профільних комісіях, затвердження рішенням місцевої ради.
Потенційні виконавці енергосервісу зі свого боку розробляють, погоджують та укладають енергосервісні договори із Замовником.
Вже після цього формуються звіти із закупівель та проводиться реєстрація енергосервісних договорів в органах казначейської служби.

Четвертий етап – це безпосереднє впровадження капітальних заходів 
з енергосервісу, а саме:
- отримання технічних умов, розробка ПКД та експертизи проекту;
- укладення субпідрядних договорів;
- технічний нагляд за поставкою та монтажем обладнання, за введенням
в експлуатацію об’єктів;
- тестування системи моніторингу об’єктів;
- інформування Замовника про обладнання та матеріали впроваджені на об’єкті енергосервісу із відповідним оформленням тимчасового зберігання до завершення дії енергосервісного договору.

П’ятим етапом передбачається:
- розроблення та документування плану проведення вимірювання та верифікації на об’єкті;
- збір даних, аналіз результатів звітування згідно з планом для оцінки економії енерговитрат за місяць;
- виплати за енергосервісним договором та перерозподіл бюджетних асигнувань в разі потреби. 
З метою стимулювання персоналу керівники відповідних органів можуть затверджувати положення про преміювання посадових осіб, відповідальних за реалізацію проектів з енергосервісу.

По закінченню дії енергосервісних договорів (шостий етап) енергосервісна компанія безкоштовно передає власнику об’єкту енергосервісу всі матеріали та устаткування, що були утворені під час реалізації енергосервісних договорів.

Важливо, що бюджетні зобов’язання щодо повернення коштів ЕСКО наступають лише після того, як встановлено факт досягнення економії, передбаченої енергосервісним договором. Тобто, якщо в результаті енергоефективних заходів не вдалось досягнути економії, то енергосервісна компанія не отримує оплати. Таким чином, енергосервісна компанія повністю бере на себе фінансові ризики
і відповідальність за реалізацію проекту з підвищення енергоефективності.

Остання зміна сторінки: 18-07-2019 15:02