Обласна державна адміністрація інформує, що з 1 січня 2019 року розпочато черговий етап подання с щорічних електронних декларацій за 2018

Обласна державна адміністрація інформує, що з 1 січня 2019 року розпочато черговий етап подання суб'єктами декларування до інформаційно-телекомунікаційної системи „Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” щорічних електронних декларацій за 2018 рік відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”( далі – Закон). 
Статтею 3 Закону України „Про запобігання корупції” визначено перелік осіб, які подають декларації.
Відповідно до статті 45 цього Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті „а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Особи, зазначені у пункті 1, підпункті „а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті „а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.
У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.
Відповідно до частини 2 статті 49 (Встановлення своєчасності подання декларацій) Закону України „Про запобігання корупції” керівники органів влади та місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.
За несвоєчасне подання декларації без поважних причин, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані (стаття 52 Закону з 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб 1 921 грн. х 50 = 96 050 грн.), подання завідомо недостовірні відомості у декларації у випадку якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму  від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян передбачена адміністративна відповідальність (стаття 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Кримінальна відповідальність передбачена за подання завідомо недостовірні відомості у декларації у випадку якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму  понад 250 прожиткових мінімумів           для працездатних осіб або умисне неподання декларації (стаття 366-1 Кримінального Кодексу України).
Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до пункту 3 статті 84 Закону України „Про державну службу” однією з підстав для припинення державної служби є набрання законної сили рішенням суду щодо державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. 
З метою завчасної підготовки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інших суб’єктів декларування до подання електронних документів, зменшення навантаження на програмно-апаратні ресурси ІТС Реєстр під час проведення чергового етапу електронного декларування, забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства, своєчасного подання електронних декларацій, недопущення скоєння корупційних правопорушень просимо провести роботу з інформування суб’єктів декларування щодо проведення чергового етапу електронного декларування.
У кожному підрозділі визначити відповідальну особу за здійсненням контролю щодо своєчасного подання декларацій.
Звертаємо увагу на те, що в останні дні березня 2019 року у зв’язку з великим навантаженням на систему, можуть виникати технічні збої у роботі веб-сайту НАЗК.
Виходячи з вищенаведеного просимо не затягувати з поданням електронних декларацій, а по мірі можливості подавати їх протягом січня-березня цього року.
Одночасно наголошуємо на персональній відповідальності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій за дотриманням вимог антикорупційного законодавства щодо своєчасного подання декларацій.
 

Остання зміна сторінки: 28-03-2019 11:21