Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярств

ДО ВІДОМА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ, ЩО ПРОВАДЯТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗЯХ САДІВНИЦТВА, ВИНОГРАДАРСТВА ТА ХМЕЛЯРСТВА

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 року № 279) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 1 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей самий період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг.

Механізм і напрями підтримки зазначеного Порядку наведені в таблиці:

Напрям 1

Напрям 2

Напрям 3

Саджанці, шпалера, краплинне зрошення

Нове будівництво та реконструкція холодильників, цехів первинної переробки, об’єктів із заморожування

Придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю, ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду, техніки та обладнання для проведення технологічних операцій

Розмір часткового відшкодування

саджанці – до 80 % вартості, решта напрямів використання – до 30 % вартості, але не більше ніж встановлені нормативи

На що надається підтримка?

відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 01 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей же період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг

Кому видаватимуться кошти?

юридичним особам,

фізичним особам-підприємцям

Які документи необхідно зібрати?

заявку;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;

проєктну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінекономіки проєктну документацію на створення виноградників технічних сортів;

акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінекономіки формою;

реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів

сертифікати на садивний матеріал (у разі проведення посадки насаджень)

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” – для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;

типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконстру-йованих та модернізованих об’єктів” – для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

 

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки, обладнання;

акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Коли і куди необхідно звернутися та подати документи?

Подати документи до 01 жовтня поточного року обласній комісії.

Подати документи до 01 жовтня до комісії Мінекономіки.

Коли і куди надійдуть кошти?

Протягом листопада-грудня 2020 року на поточний рахунок, відкритий у банку

       

Звертаємо увагу: Часткове відшкодування вартості садивного матеріалу здійснюється після закладення насаджень, а за спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення після повного завершення монтажних робіт. 

Бюджетні кошти не надаються  суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами або порушено щодо них справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами.

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам за даними напрямами державної підтримки не може перевищувати 25 млн. гривень.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

За додатковою інформацією звертатися до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації м. Ужгород, пл. Народна 4, 2- поверх, кабінет 226, телефон 63-05-19, 050 103 96 39 Павлик Сніжана Іванівна.

 

Остання зміна сторінки: 05-05-2020 15:35