Присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві 

У 2019 році проводиться прийом документів для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві 
 Заяву та матеріали для присвоєння статусу подавати до регіональної експертної комісії (департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) до 30 січня, 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня поточного року,  для підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу (при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання) -  до експертної комісії Мінагрополітики до 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня поточного року. 
Для присвоєння відповідного статусу суб’єктами племінної справи у тваринництві подаються до  Регіональної експертної комісії:
 заява суб’єкта племінної справиу тваринництві  на присвоєння статусу; 
 кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного стада) або кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві, погоджені департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації за формами, наведеними у додатках до наказу Мінагрополітики № 234 від 19.06.2015 р.;
 ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів), видана уповноваженими особами.
Для підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу (при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання) до експертної комісії Мінагрополітики України подаються:
заява суб’єкта племінної справи у тваринництві на проведення експертної оцінки суб’єкта племінної справи у тваринництві; 
копія статуту підприємства – для підтвердження факту правонаступництва юридичної особи, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві та племінне стадо, яке належало юридичній особі, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві;
копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, які оформляються та застосовуються відповідно до Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160, для підтвердження факту зміни власника племінних (генетичних) ресурсів. Якщо кількість сертифікатів становить понад 20 одиниць, складається перелік сертифікатів на племінні (генетичні) ресурси (крім спермопродукції). Перелік сертифікатів обов’язково повинен містити інформацію про власника, дату видачі, серію, номер та найменування органу, який видав сертифікат. Перелік сертифікатів засвідчується підписом керівника/власника суб’єкта господарювання;
ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).
Забезпечення надання достовірних даних покладається на суб’єкта племінної справи у тваринництві.
Тел. для довідок: (03122) 63-04-46, відділ тваринництва, 63-02-40 – приймальна. 
 

Зразок заяви

Остання зміна сторінки: 04-02-2019 13:22