Розвиток відновлювальної енергетики в Закарпатській області

Енергетична безпека - найважливіша складова життєдіяльності країни. Одним з аспектів енергетичної безпеки є введення в експлуатацію потужностей з виробництва електроенергії та перспективи їх розвитку на найближчу 
і довгострокову перспективу. Надзвичайно важливо мати таке співвідношення джерел генерації, щоб гарантувати надійне електропостачання країни в різних умовах (день - ніч; зима - літо і т.д.). 
Основні види генерації електроенергії в Україні в даний час включають: теплову і атомну енергетику, а також відновлювані джерела електроенергії (ВДЕ): гідроенергетику (гідроелектричні станції, ГЕС, і гідроакумулюючі станції (ГАЕС); сонячні електростанції (СЕС) та вітряні електростанції (ВЕС).
В Закарпатській області відсутні такі види генерації електроенергії як теплова і атомна енергетика, гідроакумулюючі станції та вітряні електростанції. Станом на 1 жовтня 2020 року на території області зосереджено 67 об’єктів відновлювальної енергетики із загальною встановленою потужністю 282,5 МВт. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року встановлена потужність об’єктів відновлювальної енергетики збільшилась на 151,2 МВт завдяки введенню в експлуатацію 36 нових станцій (35 сонячних та 1 гідро). 
Найбільшу частку потужностей по виробництву електроенергії займають 52 сонячні електростанції – 84,7 відс. (239,3 МВт). На території області діють дві міні ГЕС( до 1 МВт), десять малих ГЕС (до 10 МВт) та одна ГЕС (від 10 МВт). Частка їх потужностей складає 14,6 відс. (41,1 МВт) . Електроенергія з біогазу представлена двома об’єктами, частка яких – 0,7 відс. (2,1 МВт) від загальної потужності.
За 9 місяців 2020 року вказаними об’єктами вироблено 393,1 млн.кВт/год. електроенергії, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 90,0 відсотків або на 186,3 млн.кВт/год. електроенергії. Найбільше електроенергії вироблено на сонячних електростанціях 236,0 млн.кВт/год. (60,0 відс.). Гідроелектростанціями вироблено 154,8 млн.кВт/год., що складає 39,4 відс. від загального обсягу виробництва. З біогазу було вироблено 2,3 млн.кВт/год., що становить менше 1 відсотка. 
Розвиток генерації електроенергії з відновлювальних джерел енергії допомагає Україні виконувати цілу низку міжнародних зобов’язань стосовно зниження негативного пливу на довкілля та обмеження викидів забруднюючих речовин та парникових газів при вступі до Енергетичного співтовариства, підписанні Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, ратифікації Паризької кліматичної угоди тощо. 

Остання зміна сторінки: 28-12-2020 11:21