Умови проведення конкурсу на посадудержавноїслужбикатегорії„Б” - начальника відділу рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації

УМОВИ проведення конкурсу на посадудержавноїслужбикатегорії„Б” - начальника відділу рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Посадові обов’язки

1.Координує роботу відділу по напрямках діяльності, а саме в галузях рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства.

2. Здійснює контроль за виконанням державних, обласних бюджетних програм у галузях рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства.

3.Приймає участь у підготовці Програм розвитку та підтримки галузі рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства.

4. Координує роботу із питань раціонального використання, збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

5. Бере участь у заходах щодо збереження та функціонування меліоративних систем.

6. Координує діяльність забезпеченості у сільськогосподарських товаровиробників потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон.

7. Координує роботу по техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання.

8. Координує роботу, в межах своїх повноважень, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюючих джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва.

9. Координує роботу із забезпечення дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

10.Координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження.

11. Здійснює аналіз статистичних показників  галузі рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства.

12. Бере участь у комісії з питань атестації сільськогосподарських підприємств, щодо включення їх до Державного реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на виробництво та реалізацію насіння та садивного матеріалу.

13. Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  регіону.

14. Координує роботу щодо здійснення моніторингу стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів та моніторинг стану посівів озимих  культур.

15. Приймати участь у підготовці та виконанні галузевих програм розвитку рослинництва з урахуванням конюктури аграрного ринку та екологічних вимог зокрема у виробництві органічної продукції.

16. Опрацьовує інформаційні повідомлення від структурних підрозділів АПР РДА.  Готує відповіді на виконання Указів Президента, Протоколів засідань колегій Мінагрополітики та продовольства України, нарад, розпоряджень та доручень голови ОДА, рішень обласної ради, директора департаменту.

17.Здійснює підготовку матеріалів про стан галузі рослинництва в області для розгляду на колегіях Міністерства аграрної політики та продовольства України, облдержадміністрації, департаменту, виробничих нарадах, конференціях, семінарах, робочих поїздках.

18. Висвітлює діяльність галузі рослинництва у  засобах інформації.

19. Надає інформаційні відповіді у визначені терміни.

20. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 6000 грн.

Надбавка за вислугу років

Надбавка за ранг державного службовця

Надбавка за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України.

Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Копія (копії) документа (документів) про освіту.

Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

Заповнену особову картку встановленого зразка, затверджена наказом НАДС 05.08.2016№ 156;  

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік.

 Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

 Документи приймаються до 27 лютого                 2018 року,  16 год. 45 хв.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

02 березня 2018 рокуо 10 год. 00 хв., м. Ужгород,

пл. Народна, 4, каб. 227

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карпович Неля Василівна, (0312) 3-62-48, depapr@carpathia.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Освіта

Вища, не нижче магістра в галузі знань: „Природничі науки”, „Землеустрій”, „Сільське господарство і лісництво”, „Техніка та енергетика аграрного виробництва”, „Виробництво та технології”.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

1.вмінняобґрунтовувативласнупозицію;

2.досягненнякінцевихрезультатів

Прийняттяефективнихрішень

1.вміннявирішуватикомплекснізавдання

2. вміння працювати з великими масивами інформації

Комунікації та взаємодія

1.вмінняефективноїкомунікації та публічнихвиступів

Впровадженнязмін

1.здатністьпідтримуватизміни та працювати з реакцією на них;

2.оцінкаефективностіздійсненихзмін.

Управлінняорганізацієюроботи та персоналом

1.організація і контроль роботи;

2.вмінняпрацювативкоманді та керувати командою.

Особистіснікомпетенції

1.аналітичніздібності;

2.дисципліна і системність;

3.самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4.вмінняпрацювати в стресовихситуаціях.

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

 

Знання законодавства

1.Конституція України

2.Закон України „Про державну службу”
  3. Закон України „Про запобігання корупції”

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом робот державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)

1.Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

2. Інші підзаконні нормативно правові акти відповідно до посади.

Професійні чи технічні знання

1.Досвід роботи у сфері сільського господарства, зокрема галузі рослинництва;

2.Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

3.Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

знання сучасних інформаційних технологій

Впевнений користувач ПК (MSOffice, Outlook Express, Internet)

 

Остання зміна сторінки: 14-02-2018 11:48