УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Вˮ - провідного спеціаліста відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської обласної державної адміністрації

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Вˮ - провідного спеціаліста відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами  Закарпатської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Розробляє заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

Розробляє заходи до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Приймає участь у взаємодії в межах компетенції з питань запобігання корупційним правопорушенням з Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронними органами області. 

Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органів виконавчої влади до вчинення корупційних правопорушень.

Взаємодіє з правоохоронними органами області щодо підготовки матеріалів з питань забезпечення законності та правопорядку, готує проекти листів для забезпечення громадського порядку при проведення масових заходів на території області за участюі керівництва облдержадміністрації.

Приймає участь у розгляді заяв, звернень, скарг громадян, що надходять до відділу.

У тому числі відповідає за роботу з персоналом у відділі та виконує інші доручення керівництва відділу відповідно до чинного законодавства України.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4400,00 грн., надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Письмова заява про участь у конкурсі із

зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

  1. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  2.  Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 „ Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою”.
  3. Заповнену особову картку встановленого зразка.
  4. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетенції  (характеристики, рекомендації наукові публікації тв. інші).

Прийняття документів здійснюється впродовж 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС та офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

23.02.2018 року о 10.00 год. за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб. 313

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жорж Леся Василівна (0312) 69-61-48 zakprav@carpathia.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

 

3

Володіння державною мовою

 вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

1.

Якісне виконання поставлених завдань

 вміння працювати з інформацією;

 орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

 вміння вирішувати комплексні завдання.

2.

Командна робота та взаємодія

 вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими

3.

Сприйняття змін

здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

достатній рівень користування персональним комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням, необхідним для якісного виконання покладених завдань

5.

Особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність,  вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

1.

 

Знання законодавства

Конституція України

Закон України ‚‚Про запобігання корупціїˮ

Закон України ‚‚Про державну службуˮ

 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 ,,Питання запобігання та виявлення корупції”, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції та закони України з питань правоохоронної діяльності.

 

       

 

Остання зміна сторінки: 05-02-2018 16:38