Урядова програма підтримки фермерських господарств у 2020 році

Підтримка фермерства

Урядова програма підтримки розвитку фермерських господарств 2020

(проект Постанови)

 

Напрями підтримки

-бюджетна дотація за утримання корів;

-доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ;

-часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

-бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар)  новоствореним фермерським господарствам;

 

-фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

-фінансова підтримка на поворотній основі

-часткова компенсація витрат, пов’язаних із сертифікацією органічного виробництва.

 

 

Напрям підтримки

Розмір підтримки

Хто може отримати?

Необхідні документи?

Гранична  дата подачі документів

Куди подавати документи?

 

 

Бюджетна дотація за утримання корів

( контакт для консультацій:

Михайленко В. М. v.mykhailenko@ me.gov.ua)

5000 гривень але не більше ніж 250 000 гривень

фермерське господарство у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну, станом на 01 липня поточного року корову

Заявка та документи у паперовій або електронній формі, а саме:

- копія статуту фермерського господарства  чи  договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства;

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

- копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за останній рік в розмірі до 20 млн грн (або копію фінансового звіту за останній квартал — для новостворених );

- довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

- довідка  Укрдержфонду про відсутність простроченої заборгованості;

- довідка про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) з підтвердженням про прийняття його органом державної статистичної служби

до 01 жовтня

Мінекономіки

 

 

Доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ 

(контакт для консультацій:

Сосновська Ю.В.

y.sosnovska@me.gov.ua)

Доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою/членами СФГ.

члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи

заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (за формою згідно з додатками 1 і 2 Порядку затвердженого постановою КМУ від 22.05.2019 №565)

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця

Територіальний орган ДФС за місцем свого обліку як платника внеску

 

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами

(контакт для консультацій:

Вітвіцька О. І.

o.vitvitska@me.gov.ua)

 

90% вартості, але не більше ніж 10 000 гривень

сільськогосподарська дорадча служба

Копії:

 -сертифіката на право надання дорадчих послуг;

-договору про надання дорадчих послуг;

-акта про надання дорадчих послуг;

-документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією.

до 01 листопада

уповноваженому банку, що підписав з Мінекономіки Меморандум

 

 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;

(контакт для консультацій:

Поплавська А.М. apoplavska@me.gov.ua)

3000 гривень на 1 гектар

але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство.

Новоствореному фермерському господарству, голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

 

 

новостворені фермерські господарства

 заявку й такі підтверджені документи:

- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

- копія паспорта голови фермерського господарства;

-   відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

-  копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

- довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом;

- реквізити поточного банківського рахунку отримувача фінансової підтримки фермерського господарства;

 

новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду

 

 

Фінансова підтримка на поворотній основі

(Контакти для консультацій: 

Поплавська А. М.

apoplavska@me.gov.ua

Маркова І. П.

ukrdergfond@ukr.net)

на конкурсних засадах  у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень

усі фермерські господарства окрім  фермерських господарств, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

-заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінекономіки;

-копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи;

-копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

-копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

-довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

-баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.

-довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;

-копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

-бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

-пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу

фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду

 

 

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  

(Контакт  для консультацій:

  • Присяжнюк Н.А.

n.prysiazhniuk@me.gov.ua)

до 3 млн грн

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн

Кооперативи подають заявку та такі документи ( у паперовій або електронній формі) , а саме:

- копію статуту  кооперативу та список його членів ;

- довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

- інформацію з  Єдиного державного реєстру тварин про наявну кількість поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);

- інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);

- баланс і звіт про фінансові результати за останній  звітний період або копія фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки ( для кооператив зареєстрованих у  поточному році);

- підтвердні документи про часткову оплату або  придбання кооперативом техніки та обладнання;

- документи, що підтверджують  реєстрацію техніки,   якщо   техніка підлягає  реєстрації;

- копію митної декларації у разі придбання техніки та обладнання іноземного виробництва.

до 01 жовтня

Уповноваженим банкам, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

(Перелік уповноважених банків має бути розміщений на сайті Мінекономіки)

 

Часткова компенсація витрат, пов’язаних із сертифікацією органічного виробництва

(Контакт для консультацій:

  • Заєць В. М.

V.Zayets@me.gov.ua)

90 % понесених витрат, пов’язаних із сертифікацією органічного виробництва (без урахування сум податку на додану вартість), але не більше 100000 гривень

-фермерське господарство зареєстроване відповідно до законодавства, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; зареєстроване в поточному році фермерське господарство, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

-сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, зареєстрований відповідно до законодавства, до складу якого входить не менше одного фермерського господарства.

Заявка та підтвердні документи у паперовій або електронній формі, а саме:

-копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) чи копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”) або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;

-одна із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:

а) стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи – для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

б) стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1Закону України “Про фермерське господарство”, – для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

-копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;

-довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі, сформована в електронному кабінеті платника податку на офіційному сайті Державної податкової служби України;

-згода одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

-копія сертифіката, що підтверджує відповідність органічного виробництва вимогам законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції або законодавства іншого, ніж законодавство України;

-копії актів виконаних робіт, пов’язаних із сертифікацією.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форми заявок для отримання фінансової підтримки визначаються Мінекономіки.

 

Уповноваженому банку, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва

 

                 

 

Остання зміна сторінки: 22-04-2020 14:00