Збір пропозицій до проекту обласної Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки

З метою підготовки проекту Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки просимо зацікавлених у розвитку галузі рослинництва  надати обґрунтовані фінансово-економічні пропозиції пріоритетних напрямів підтримки для включення до вищезазначеної програми.

Проектні пропозиції повинні відповідати таким критеріям:

-створення належних умов для розвитку виробництва продукції рослинництва;

- досягнення позитивних змін галузі рослинництва;

- обов’язкова обґрунтованість вартості пропозицій;

- проектні пропозиції повинні бути розбиті по роках фінансування (2021-2025 роки).

Пропозиції до проекту Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки просимо надсилати до 20 жовтня 2020 року на електронну адресу відділу рослинництва: vid_roslun_zak_oda@ukr.net

Остання зміна сторінки: 07-10-2020 17:39