Зміни до плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Зміни до плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Закарпатської облдержадміністрації

з/п

Дата та № регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконан-ня заходів

Вид даних

1.

19.11.2018

№745

“Про внесення змін до Умов конкурсу з перевезення пасажи- рів на міжміських і приміських автобус- них маршрутах зага-льного користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)”

 

повторне

Департамент інфраструктур-ри, розвитку і утримання ме-режіавтомо-більних доріг загального ко-ристування місцевого зна-чення та жит-лово-комуналь-ногогосподар-ства

грудень

2019р.

статистичні

11червня 2019 року

Остання зміна сторінки: 13-06-2019 10:11