Видача ліцензії на імпорт товарів

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

Заявка на одержання лiцензiї на iмпорт за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства економiки України вiд 14.09.2007 N 302 (для одержання лiцензiї стосовно озоноруйнiвних речовин або товарiв, що їх мiстять, заявка на одержання такої лiцензiї подається заявником - суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi у двох примiрниках до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України;
- лист-звернення щодо оформлення лiцензiї з гарантiєю сплати державного збору за її видачу;
- копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, завiрена в установленому законодавством порядку;
- копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту), усi додатки та специфiкацiї до нього, завiренi в установленому законодавством порядку;
- оригiнал погодження вiдповiдного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України).

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 10-09-2020 19:37