ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ТА ІНШИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Департамент соціального захисту населення
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

копія експертного висновку щодо захворювання пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

копія експертного висновку щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

копія висновку міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;

копія довідки МСЕК.

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

копія висновку міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною речовиною тощо; аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною тощо;

копія довідки МСЕК.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

копія військового квитка (за необхідністю);

завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки № 3 або № 4 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551           (далі – Порядок))

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

копія висновку міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною тощо.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6 до Порядку).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

довідка встановленого зразка (додаток № 7 до Порядку).

Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:

заява;

копія паспорта матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

довідка встановленого зразка (додатки № 8–10 до Порядку).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

заява;

довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;

копія експертного висновку про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

копія свідоцтва про одруження;

копія свідоцтва про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);

копія експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт.

Для видачі посвідчення повторно у випадку втрати:

заява (із зазначенням номера та дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати);

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

публікація у пресі обласного значення про визнання посвідчення недійсним.

Для видачі посвідчення повторно у разі його псування:

заява (із зазначенням номера та дати видачі посвідчення, поясненням причин псування);

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

оригінал зіпсованого посвідчення відповідної категорії.

Для видачі посвідчення повторно при зміні прізвища, імені, по батькові особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідної категорії:

заява;

копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу;

1 (одна) фотокартка 3*4;

копія документа, який підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові (свідоцтва про одруження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, тощо);

оригінал посвідчення, яке підлягає заміні.

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 05-11-2019 16:49