Видача разової індивідуальної лцензії

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

1.Лист-звернення щодо оформлення ліцензій в довільній формі, підписаний керівником субֹ’єкта зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку;
2.Заявка на ліцензію за встановленою формою;
3.Копії контракту, сертифікацій, додатків й інших документів, які є невід’ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства; 
4.Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником підприємства;
5.Сертифікат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД (подаються тільки на одержання ліцензій на експорт товарів). Зазначені документи видаються Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.
6.Копія платіжного доручення (подається при отриманні оформленої ліцензії) про сплату до Держбюджету державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 15-02-2019 16:26