ЗВІТИ про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік

ЗВІТИ про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної пргорами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
   
  Апарат обласної державної адміністрації
0211162 Інші  програми та заходи  у сфері освіт
0213241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0213242 Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального забезпечення
0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
0217413 Інші заходи у сфері автотранспорту
0217520 Реалізація Національної програми інформатизації
0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
   
  Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального гоподарства облдержадміністрації
1917461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1917363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1917361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються   за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1917462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
   
  Департамент  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2318410 Фінансова підтримка засобів масової інформації
2318420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
   
  Департамент економічного розвитку і торгівлі
2717610 Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
   
  Департамент соціального захисту населення
0813050 Реалізація державної політики із забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813090 Реалізація державної політики із забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни
0813101 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
0813102 Забезпечення соціальними послугами  стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести  самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні 
0813111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0813111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
0813122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
0813123 Заходи державної політики з питань сім'ї
0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0813200 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
   
  Управління молоді та спорту
1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
1115021 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
1115022 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідностю
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
1115033 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
  Служба у справах дітей
0913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0913112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

ЗВІТИ про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної пргорами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
  Апарат обласної державної адміністрації
0211162 „Інші програми та заходи у сфері освіти”
0213241  „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”
0213112  „Інші заходи у сфері у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”
0214082 „Інші заходи у галузі культури і мистецтва”
0216090  „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”
0217413  „Інші заходи у сфері автотранспорту”
0217520  „Реалізація Національної програми інформатизації”
0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”
  Департамент економічного розвитку та торгівлі
2717622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 
2717610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (Програма підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 - 2020 роки) 
2717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 - 2020 роки)
  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
2318410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 
2318420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 
  Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального гоподарства
1917361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1917370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
1917430 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
1917461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктри за рахунок коштів місцевого бюджету
1917462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
1917463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
1917464 Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загальногокористування , ділянок вулиць і доріг та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областіх та м. Києві , а також дорожньої інфраструктури у м.Києві
  Департамент освіти і науки
0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"
0611080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою"
0611070 "Надання загальної освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"
0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"
0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"
0611060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках"
0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів"
0611050 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
0611140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти"
0611040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами"
0611120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)"
0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
  Департамент охорони здоров'я
711120 Підготовка кадрів закладами фахової перед вищої  освіти
711140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
712010 Багатопрофільна стаціонарна медицина допомога населенню
712020 Спеціальна стаціонарна медична допомога населенню
712040 Санітарно-курортна допомога населенню
712050 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
712060 Створення банків крові та її компонентів 
712070 Екстерна та швидка медична допомога населенню
712100 Стоматологічна допомоги населенню
712120 Інформаційне-методичне та просвітницьке та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я  
712130 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
712142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
712145 Центральні заходи з лікування онкологічних хворих
712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я
712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
717322 Будівництво медичних установ та закладів
717365 Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним  банком реконструкції та розвитку проекту „ Поліпшення охорони  здоров’я  на службі у людей
  Департамент соціального захисту населення
0813122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
0831242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0813123 Заходи державної політики з питань сім'ї
0813200 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
  Управління молоді та спорту
1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
1115021 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
1115022 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідностю
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
1115033 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
1115052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
1117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
  Служба у справах дітей
0913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0913112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

 

 

Остання зміна сторінки: 22-02-2021 12:07