Інформація про відділення Національної служби посередництва і примирення

88000, м.Ужгород, пл.Ш.Петефі, 14/59

Режим роботи:

пн - чт з 08-30 до 17-30

пт - 08-30 до 16-15,

обідня перерва з 12-00 до 12-45

ПАЛКО Іван Іванович - начальник відділення

Національна служба посередництва і примирення

Відділення НСПП в Закарпатській  області є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення створеним у відповідності до Указу Президента України від 17 листопада 1998 року №1258.98  

Національна служба посередництва і примирення (НСПП) – постійно діючий державний орган, утворений відповідно до ст. 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” Указом Президента України від 17 листопада 1998 року для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).
Національна служба посередництва і примирення у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Національну службу посередництва і примирення затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998року № 1258/98 із змінами, внесеними Указами Президента України № 1393/2000 від 30.12.2000, 272/2006 від 30.03.2006, № 291/2007 від 11.04.2007 р.
Основними   завданнями НСПП є:
1.Сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.
2. Прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню.
3. Здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні.
5. Здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
6. Підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.
НСПП відповідно до покладених на неї завдань:
- вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;
- здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);
- аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обгрунтування;
- сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
- перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
- консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:
• компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;
• застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;
- у випадках, передбачених статтею 24 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і коли рекомендації Національної служби посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) не враховано, звертається в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- формує списки незалежних посередників та арбітрів;
- на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;
- вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);
- залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;
- забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);
- узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
- у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;
- здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;
- взаємодіє у межах своєї компетенції з Адміністрацією Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;
- координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;
- інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;
- сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
У відповідності до положень ст.6,7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» Національна служба посередництва і примирення проводить  оцінку  відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях.

Остання зміна сторінки: 25-11-2019 15:23

Дивіться також